วัดหลวง

วัดหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สร้างคือ พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) อยู่ติดกับโฮงกลางของพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ซึ่งชาวเมืองจะเรียกว่า "คุ้มญาหลวงหรือคุ้มโฮงกลาง" เหตุที่ชื่อวัดหลวงนั้นเรียกตามชื่อพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ที่ชาวเมืองเรียกกันว่า “ญาหลวงเฒ่า” วัดหลวงเป็นสถานที่ประชุมทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในอดีตก่อนมีวัดสุปัฏนาราม สร้างปี พ.ศ. 2334 เสนาสนะที่สร้างล้วนวิจิตรงดงามด้วยศิลปะการแกะสลักปิดทองลงรักประดับกระจกทั้งนั้น พระประธานในพระวิหารก็สร้างอย่างสวยสดงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ หอไตร เจดีย์ธาตุ ศาลาการเปรียญ สิมอุโบสถ หอกลอง หอระฆัง กุฎิสงฆ์ หอปราสาทธรรมาสน์ ล้วนแต่วิจิตรศิลป์ ทุกสิ่งเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันถูกรื้อถอนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พระพุทธรูปสำคัญของวัดหลวง คือ พระสำริดปางห้ามญาติ พระไม้จันทร์ปางห้ามญาติ พระทรงเครื่องกษัตริย์ พระพุทธรูปแบบล้านช้าง พระแก้ว แต่ปัจจุบันได้สูญหายไปบ้างแล้ว

wat_laung