วงเวียนน้ำพุ อุบลราชธานี

วงเวียนน้ำพุจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2502 ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ซึ่งได้แนวคิดจากการเดินทางไปต่างประเทศแล้วพบว่ามีการสร้างวงเวียนน้ำพุไว้ตามจตุรัสเมือง จึงนำรูปแบบนี้มาสร้างในเมืองไทยบ้าง การสร้างวงเวียนน้ำพุในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นสร้างไว้ ณ บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย ซึ่งก่อนนั้นบริเวณนี้มีเพียงเสาไฟฟ้าตั้งอยู่เท่านั้น รูปแบบของวงเวียนน้ำพุได้ตัวอย่างมาจากวงเวียนน้ำพุที่สะพานมัฆวาน ในกรุงเทพฯ

sping_circle (5) sping_circle

sping_circle (7) sping_circle (2)

sping_circle (6) sping_circle (3)

sping_circle (10) sping_circle (8)

sping_circle (4) spring-circle

spring-circle5 spring-circle6

sping_circle (1)