ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีประดู่

ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีประดู่ อุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้การทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ เป็นชุมชนที่ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการทำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์เข้าร่วมงานทุกปี เป็นหนึ่งในผลงานการสืบสานการทำต้นเทียนพรรษาของครูสมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม จากพ่อสู่ลูกหลานและนำพาชุมชนเข้าร่วมในงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดศรีประดู่ ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดศรีประดู่ ปี 2559

วัดศรีประดู่ อุบลราชธานี

วัดศรีประดู่ จังหวัดอุบลราชะานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2518 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2519 มีพระอุโบสถและศาลาการเปรียญเป็นหลังเดียวกัน ภายในประดิษฐานพระประธานพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง 109 นิ้ว และพระสังกัจจายน์  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของพุทธประวัติที่สวยงามมาก ซึ่งวาดไว้ตั้งแต่ปี 2538

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาลาการเปรียญวัดศรีประดู่
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาลาการเปรียญวัดศรีประดู่

เทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559

วัดศรีประดู่ได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศ สลับกับวัดบูรพามาโดยตลอด ในปี 2559 นี้มีนายชาญณรงค์ สอนอาจ เป็นหัวหน้าช่าง นายศุภกฤต สอนอาจ เป็นผู้ออกแบบและวางแผนการทำต้นเทียน และมีอาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ประธานศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาวัดศรีประดู่เป็นที่ปรึกษา ผู้กำกับ ดูแล นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชนและนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียนก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

ในปี 2559 วัดศรีประดู่ได้จัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ รายละเอียดของต้นเทียนได้นำเรื่องราวพุทธประวัติ 4 ตอน ได้แก่ ประสูติ ออกบวช ผจญมาร และปรินิพาน มาเป็นแนวคิดในการจัดทำองค์ประกอบของต้นเทียนพรรษา

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดศรีประดู่ ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดศรีประดู่ ปี 2559
เส้นสายลายพิมพ์เทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559
เส้นสายลายพิมพ์เทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559

ความเป็นมาของการทำเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่

การทำต้นเทียนของวัดศรีประดู่นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับปีที่สร้างวัด มีการทำเทียนพรรษาเพื่อส่งเข้าร่วมงานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ โดยมีนายทองดี สอนอาจ เป็นหัวหน้าช่าง พร้อมด้วยชาวบ้านดู่ อาทิ นายบู่ ทองมี นายประสิทธิ์ รากเงิน นายเภ่า แสงทอง นายสุวิทย์ โคตรมงคล นายเดือน สิทธิจินดา นายผุย ยืนยาว เป็นต้น ได้ร่วมกันทำต้นเทียนโบราณ (มัดรวมติดลาย, เทียนกิ่ง) นำไปถวายวัดต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนและอุปถัมภ์ช่วยสร้างวัดศรีประดู่ ซึ่งได้แก่ วัดมหาวนาราม วัดพุทธนิคม และวัดทุ่งเกษม อำเภอวารินชำราบ

จากนั้นนายทองดี สอนอาจ ก็ได้นำญาติพี่น้องชาวบ้านดู่ทำเป็นประเพณีต่อมาจนถึงปี 2514 นายทองดี สอนอาจ ได้ถึงแก่กรรม พระครูกิตติยาภรณ์โกศล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น (หรือพระเทพกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม) จึงได้มอบหมายภาระกิจการทำเทียนพรรษาให้กับ นายสมคิด สอนอาจ ผู้เป็นบุตรชายของนายทองดี สอนอาจ เป็นผู้ทำหน้าที่แทนบิดา และในปีนั้นนายสมคิด สอนอาจ ก็ได้จัดทำเทียนพรรษาประเภทแกะสลักให้กับวัดศรีประดู่ จนในปี 2522 จึงได้เปลี่ยนมาทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ และทำเทียนพรรษาประเภทนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ช่วงเทศกาลประเพณีเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีทุก ๆ ปี วัดศรีประดู่ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อศึกษาเรียนรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเทียนพรรษา

ครูสมคิด สอนอาจ ช่างทำเทียนพรรษาประจำวัดศรีประดู่
ครูสมคิด สอนอาจ ช่างทำเทียนพรรษาประจำวัดศรีประดู่
ลายพิมพ์ลายเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559
ลายพิมพ์ลายเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559
ลายพิมพ์ลายเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559
ลายพิมพ์ลายเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559
ลายพิมพ์ลายเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559
ลายพิมพ์ลายเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ปี 2559

รางวัลการทำเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่

เทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลในการประกวดมากมาย ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศพิเศษ ปี 2532
  • รางวัลชนะเลิศ ปี 2519, 2528, 2531, 2540, 2542, 2543, 2545, 2547, 2550, 2554
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2524, 2525, 2526, 2529, 2530, 2535, 2536, 2539, 2541, 2544, 2546, 2549, 2552
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2527, 2537, 2538, 2548, 2551, 2553, 2555
  • รางวัลชมเชย ปี 2534
ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดศรีประดู่ ปี 2559
ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดศรีประดู่ ปี 2559

ที่ตั้ง ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีประดู่

วัดศรีประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีประดู่

15.236363, 104.874689

บรรณานุกรม 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน. (2559). แผนที่เส้นทางเยือนชุมชนคนทำเทียนอุบลราชธานี “เพลินหัตถศิลป์ถิ่นคนทำเทียน” ปี 2559 [แผ่นพับ].

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง