ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีอุบลรัตนาราม

ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้การทำเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นชุมชนหนึ่งที่ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะจัดทำขบวนเทียนพรรษาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแกะสลักเข้าร่วมงานทุกปี ในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมการทำต้นเทียนพรรษาของวัดศรีอุบลรัตนารามได้ที่โรงเทียน

ขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดศรีอุบลรัตนาราม ปี 2559
ขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดศรีอุบลรัตนาราม ปี 2559
อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม 

วัดศรีอุบลรัตนาราม หรือวัดศรีทอง พระอารามหลวง เป็นวัดธรรมยุติกนิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2398 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วบุษราคัม พระพุทธรูปบูชาปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว ซึ่งแกะสลักจากแก้วบุษราคัม ทึบทั้งแท่ง มีสังวาลประดับที่องค์พระ ฐานหุ้มด้วยทองคำ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ฝีมือช่างสกุลเชียงแสน ในสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา (พิธีดื่มน้ำสาบาน) ได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเป็นประธานในการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ และในเทศกาลงานสงกรานต์ 13 เมษายนของทุกปี ชาวเมืองอุบลราชธานีได้จัดขบวนแห่พระแก้วบุษราคัมรอบเมืองอุบลเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วกัน เพื่อเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นอาคาร 2 ชั้นขนาดใหญ่ เดิมทีเป็นศาลาหอแจก ซึ่งบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้วัสดุและการตกแต่งแบบเดิม และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2549 โดยชั้นบนของอาคารเป็นที่เก็บและจัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เปิดให้ชมในวันพุธ-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยไม่คิดค่าบริการ

โรงเทียนวัดศรีอุบลรัตนาราม แหล่งเรียนรู้เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเทียนวัดศรีอุบลรัตนาราม แหล่งเรียนรู้เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

ในปี พ.ศ. 2559 วัดศรีอุบลรัตนาราม ได้จัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี มีหัวหน้าช่างคือ นายพิบูล สุทธิประภา  โดยได้รวมช่างที่มีฝีมือทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบมารวมกันทำต้นเทียน ทั้งนี้ได้เตรียมสถานที่โรงเทียนพรรษาไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและเพื่อทำเทียนพรรษาประจำปี 2559 บริเวณซ้ายมือทางเข้าโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมี นายทวีชัย อินทะแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นผู้นำชุมชน

การกรองขี้ผึ้งทำเทียนพรรษาของชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม
การกรองขี้ผึ้งทำเทียนพรรษาของชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม
การต้มขี้ผึ้งทำต้นเทียนพรรษาของชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม
การต้มขี้ผึ้งทำต้นเทียนพรรษาของชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม
ช่างแกะสลักทำเทียนพรรษาของชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม
ช่างแกะสลักทำเทียนพรรษาของชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม

ต้นเทียนพรรษาของชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม ปี 2559 นั้น องค์ประกอบและรายละเอียดของต้นเทียนประกอบด้วยพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวช และทศชาติชาดกตอนพระเวสสันดร พระนางมัทรี และพระชาลีกัณหา เสด็จกลับเมือง ดำเนินการโดยช่างพิบูล สุทธิประภา หรือช่างแก้ว เป็นช่างฝีมือลูกศิษย์ของช่างอุส่าห์ จันทรวิจิตร มีประสบการณ์ในการทำต้นเทียนมานานหลายปี จุดเด่นของช่างคือ ลายแกะสลักที่มีปลายสะบัด ทำให้มีความพริ้วไหว

ช่างพิบูล สุทธิประภา ช่างแกะสลักต้นเทียนพรรษาของวัดศรีอุบลรัตนาราม ประจำปี 2559
ช่างพิบูล สุทธิประภา ช่างแกะสลักต้นเทียนพรรษาของวัดศรีอุบลรัตนาราม ประจำปี 2559
เส้นลายลายแกะสลักต้นเทียนพรรษาของช่างพิบูล สุทธิประภา
เส้นลายลายแกะสลักต้นเทียนพรรษาของช่างพิบูล สุทธิประภา
เส้นลายลายแกะสลักต้นเทียนพรรษาของช่างพิบูล สุทธิประภา
เส้นลายลายแกะสลักต้นเทียนพรรษาของช่างพิบูล สุทธิประภา

ที่ตั้ง ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดศรีอุบลรัตนาราม ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดศรีอุบลรัตนาราม

15.228011, 104.855708

บรรณานุกรม

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน. (2559). แผนที่เส้นทางเยือนชุมชนคนทำเทียนอุบลราชธานี “เพลินหัตถศิลป์ถิ่นคนทำเทียน” ปี 2559 [แผ่นพับ].

พิบูล สุทธิประภา. สัมภาษณ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง