เลื่องลือเล่าขานพระดังแห่งเมืองอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : มะลิวัลย์ สินน้อย

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระพุทธรูป พระนักปราชญ์ ที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองอุบลราชธานี ตลอดจนการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พระในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

monk