พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2505

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมทหารมิตรประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

king_2505_01