การสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่วัดป่าอรัญญวาสี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ: กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

ประวัติวัดป่าอรัญญวาสี

ปี 2499 ชาวบ้านบัว บ้านเก่าน้อยตลอดจนบ้านศรีไคได้พากันฟังธรรมจากพระคุณท่านหลวงพ่อชา ที่วัดหนองป่าพงและพากันกราบนิมนต์ท่านไปโปรดญาติโยมทางนั้นบ้าง

ปี พ.ศ. 2500 พระคุณท่านหลวงพ่อชาได้มาอยู่ป่าช้าบ้านเก่าน้อยซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณก่อนเข้าพรรษาท่านก็หลับไปหนองป่าพงอีก

ปี พ.ศ. 2501 ชาวบ้านเก่าน้อยได้กราบนิมนต์ท่านอีก และช่วยกันปลูกกุฏิเล็ก ๆ พอคุ้มฟ้าคุ้มฝนถวายท่าน พระคุณท่านก็เมตตามาอยู่จำพรรษาสั่งสอนแนะการปฏิบัติธรรมแก่ญาติโยม พอออกพรรษาท่านก็กลับวัดหนองป่าพง (ซึ่งให้พระอาจารย์เที่ยง โชติธรรม อยู่อบรมสั่งสอนพระเณรแทน)

ปี พ.ศ. 2502 พระคุณท่านหลวงพ่อชาท่านถามพระอาจารย์เที่ยงว่า “เที่ยง..พรรษานี้ไปจำพรรษาบ้านเก่าน้อยไหม” พระอาจารย์เที่ยงท่านยังอยากท่องเที่ยวอยู่จึงกราบปฏิเสธว่า “กระผมยังอยากไปธุดงค์อยู่ขอรับ” พระคุณท่านเลยบอกว่า “ไม่ต้องไปดอก ผมจะไปเอง เที่ยงอยู่ดูแลพระเณรที่นี่” จนเวลาล่วงเลยจะเข้าพรรษาพอดี โยมแม่พิมซึ่งเป็นมารดาของพระคุณท่านหลวงพ่อชาไม่สบาย พระคุณท่านจึงให้พระอาจารย์เที่ยงไปจำพรรษาที่ป่าช้าบ้านเก่าน้อยแทน พระอาจารย์เที่ยงท่านได้ปฏิบัติตามภาระที่ได้รับมอบหมายด้วยความมีขันติ-เมตตาธรรมอบรมสั่งสอนนำอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมปฏิบัติธรรมจนลุล่วงออกพรรษาและก่อนที่ท่านจะกลับไปยังสำนักวัดหนองป่าพง ท่านได้เห็นว่าป่าช้าแห่งนี้ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณร่มรื่นสงบพอสมควร เหมาะแก่การเป็นสถานที่เจริญวิปัสสนา พระอาจารย์เที่ยงจึงขนานนามว่า “วัดป่าอรัญญวาสี” ซึ่งต่อมาคุณพ่อเล่ห์ นามสิน คุณพ่อแพง อารีเหลือ คุณพ่อบุ แปลงอาวุธ ได้พร้อมใจกันถวายที่สร้างวัด

aranyawasee2 aranyawasee3

รายละเอียดเพิ่มเติม : การสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่วัดป่าอรัญญวาสี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2553