การพัฒนาศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ :สุริยา โชคสวัสดิ์

brass1

งานเขียนที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่สะท้อนให้เห็นความเป็นมาและวิวัฒนาการของงานด้านโลหะกรรม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านมาตามยุคสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับงานอนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว การเผยแพร่ชื่อเสียงของงานทองเหลืองบ้านปะอาวในรูปแบบต่าง ๆ กรรมวิธีการทำหัตถกรรมทองเหลืองแบบโบราณ และแนะนำประวัติการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลือง

brass3

brass4

อุปกรณ์ในการทำหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองของบ้านปะอาวที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ บั้งเดียก ซึ่งจะทำด้วยกระบอกไม้ไผ่กลวง ทำหน้าที่คล้านกระบอกสูบ โดยเลือกเอากระบอกที่มีกิ่งติดมาด้วยเพื่อใช้ทำเป็นด้ามจับในตัว เจาะรูตามขนาดที่ต้องการ และมีก้านอัดซึ่งทำหน้าที่คล้ายลูกสูบ หลักการคล้ายคลึงกับกระบอกฉีดน้ำ หรือปืนฉีดน้ำ แต่บั้งเดียกใช้เพื่อฉีดขี้ผึ้งเหลวให้ออกมาเป็นเส้น โดยใช้กระด้ง รองรับเส้นขี้ผึ้ง ผู้ฉีดจะต้องส่ายวนเป็นวงกลม (คล้ายเส้นบะหมี่ หรือเส้นขนมจีน) เส้นขี้ผึ้งจะยังไม่แข็งตัวมากนัก มีความเหนียว เมื่อมีจำนวนมากพอก็จะนำมาพันรอบหุ่นหรือพิมพ์ดินที่ผ่านการกลึงมีรูปร่างตามที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนนี้คือ การหุ้มขี้ผึ้นนั้นเอง

brass5

รายละเอียดเพิ่มเติม : หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาโบราณ