น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานีนั้นมีแม่น้ำมูลไหลผ่านตัวเมือง จึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ คือประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมของน้ำภาคอีสาน ทั้งลำน้ำโขง ชี มูล และลำน้ำสำคัญ  ๆ สายเล็กถึง 7 สาย นอกจากนี้ในระยะหลังเมื่อมีการพัฒนาบ้านเมืองขึ้นทำให้มีปัญหาของสภาพแม่น้ำที่แคบลงการไหลของน้ำไม่สะดวกเนื่องจากทางน้ำไหลถูกทับถมหรือถูกทำลายไป จนเกิดการท่วมขังเป็นเวลานาน

น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2481

 ubon_flood2481_01 ubon_flood2481_02

ubon_flood2481_03 ubon_flood2481_05

ubon_flood2481_06 ubon_flood2481_07

ubon_flood2481_08 ubon_flood2481_09

ubon_flood2481_10 ubon_flood2481_11

ubon_flood2481_12 ubon_flood2481_13

ubon_flood2481_14 ubon_flood2481_04


น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2521

ubon_flood2521_04 ubon_flood2521_05

ubon_flood2521_06 ubon_flood2521_07

ubon_flood2521_08 ubon_flood2521_10

ubon_flood2521_11 ubon_flood2521_12

ubon_flood2521_13 ubon_flood2521_14

ubon_flood2521_03 ubon_flood2521_02

ubon_flood2521_01 ubon_flood2521_09


น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2543

ubon_flood2543_01 ubon_flood2543_02

ubon_flood2543_03


น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2544

ubon_flood2544_01 ubon_flood2544_02


 น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2545

ubon_flood2545_04 ubon_flood2545_03

ubon_flood2545_02 ubon_flood2545_01