สะพานโดม

สะพานกาวิละ ถนนสถิตนิมานกาล ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 33 ก่อนถึงอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตร ต้องผ่านลำโดมใหญ่ จึงต้องสร้างสะพานข้าม มีชื่อเป็นทางการว่า "สะพานกาวิละ" ชาวบ้านเรียกง่ายๆว่า "สะพานโดม" สะพานกาวิละนี้ เป็นสะพานแบบใหม่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่มีเสากลางเป็นแห่งแรกของอุบลราชธานี ซึ่งถือว่าแปลกมาก เคยเห็นแต่สะพานไม้เสาเกะกะมากมาย หลายคนสงสัยว่า ชื่อสะพานที่อุบลราชธานี ทำไมไปพ้องกับค่ายทหาร "กาวิละ" ริมแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่ สอบประวติได้ความว่า สะพานกาวิละ ตั้งชื่อตามนายช่างผู้ออกแบบและก่อสร้างสะพานนี้คือ "เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่" ซึ่งต่อมาเป็นนายช่างภาค กรมทางหลวงที่ตั้งภาคอยู่ที่ขอนแก่น เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ เป็นบุตรของเจ้ากาวิละวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต พระอัฐิอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ เป็นบิดาของเจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่
ข้อมูลจาก : สุวิชช คูณผล วารสารข่าวหอการค้าอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2544

lamdomnoi_bridge_02

lamdomnoi_bridge_01