อาหารแปรรูป

ปลาที่หาได้จากแม่น้ำโขง นำมาปรุงที่ถูกสุขลักษณะและมีรสชาติตามแบบฉบับการถนอมอาหารของคนอีสาน มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น แหนมปลากราย ไส้กรอกปลา ปลาแห้ง ปลาร้า

ติดต่อได้ที่ คุณดวงจันทร์ คุณโคตร เลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เครื่องประดับจากหินแม่น้ำโขง

หินแม่น้ำโขง หินที่มีสีหลากหลายและดูเหมือนจะไร้ค่า นำมาเจียระไนและประกอบตัวเรือนเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวน กำไล จี้ สร้างเป็นหินเอกลักษณ์ของมุกดาหาร เชื่อว่าใส่แล้วจะเย็นกายเย็นใจ

ติดต่อได้ที่ คุณธีระ วสุเศรษฐกุล เลขที่ 25/3 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผลิตภัณฑ์ขนมไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่คงรสชาติแบบโบราณ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมชั้น สังขยาฟักทอง ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ที่ขายทั้งในประเทศและนอกประเทศที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ติดต่อได้ที่ คุณนภา แก้วกระจ่าง หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

มวยนึ่งข้าวเหนียว

ผลิตภัณฑ์มวยนึ่งข้าวเหนียวบ้านโนนผึ้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครอบครัวสู่ชมุชน ที่เป็นทั้งการสืบสานภูมิปัญญาและสร้างรายได้ในระหว่างฤดูกาลทำนา

ติดต่อได้ที่ คุณธงชัย พูลชาติ หมู่ 7 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น โคมไฟตั้งพื้นจากตอไม้ไผ่ที่เหลือจากการนำมาทำเครื่องจักสาน แจกันไม้ไผ่ ที่พัฒนาให้มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อการทำลายของมอด ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสถานที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ติดต่อได้ที่ คุณวิษณุศักดิ์ บัวลา เลขที่ 121 หมู่ 5 บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ