การศึกษาสภาวะการปลูกลูกกล้วยไม้สกุลกุหลาบในสภาพป่าธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ : อรัญญา พิมพ์มงคล

กล้วยไม่สกุลกุหลาบ-Aerides

กล้วยไม้สกุลกุหลาบ (Aerides) เป็นกล้วยไม้ที่พบตามธรรมชาติในป่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ อาจขึ้นเป็นต้นเดียวโดด ๆ หรือขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ มีการเจริญเติบโตแบบฐานเดี่ยว บางต้นมียอดเดียว บางต้นแตกเป็นกอ มีหลายยอด เมื่อต้นสูงและยาวขึ้นจะห้อยย้อยลงมา แต่ปลายยอดยังคงชี้ขึ้นข้างบน ช่อดอกส่วนใหญ่โค้งปลายช่อห้อยลงมา รากเป็นระบบรากอากาศ ดอกมีขนาดปานกลางมักมีกลิ่นหอม มีเดือยดอกเรียวแหลมหรือปลายงอนออกมาทางด้านหน้าของดอก ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างกับกล้วยไม้ชนิดอื่น ๆ กลีบดอกสวยงามสะดุดตา เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย มีบทบาทสำคัญในการผสมพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สามารถผสมในสกุลเดียวกัน และผสมข้ามสกุลต่าง ๆ เช่น ผสมกับสกุลแวนด้า เป็นสกุลแอริโดแวนด้า (Aeridovanda) ผสมกับสกุลช้างเป็นสกุลแอริโดสไตลิส (Aeridostylis) สำหรับกล้วยไม้สกุลกุหลาบที่พบตามธรรมชาติในประเทศไทย ได้แก่ กุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides odorata Lour.) กุหลาบกระเป๋าเปิด (Aerides falcate Lindl.) กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlettiana Rchb. f) กุหลาบแดง (Aerides crassifolia Parish ex Burbidge) กุหลาบอินทจักร (Aerides flabellate Rolfe ex Downie) กุหลาบน่าน หรือกุหลาบเอราวัณ หรือกุหลาบไอยรา (Aerides rosea Loddiges ex Lindl. & Paxt.) กุหลาบมาลัยแดง (Aerides multiflora Roxb.) และกุหลาบชมพูกระบี่ หรือกุหลาบพวงชมพู (Aerides krabiense Seidenf.)

กล้วยไม่สกุลกุหลาบ-Aerides

กล้วยไม่สกุลกุหลาบ-Aerides

รายละเอียดเพิ่มเติม : การศึกษาสภาวะการปลูกลูกกล้วยไม้สกุลกุหลาบในสภาพป่าธรรมชาติ รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2557