ศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบลโพนี่คลับ

ศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบลโพนี่คลับ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้ม้าและม้าพื้นเมือง กิจกรรมอาชาบำบัด โดยภายในศูนย์นั้นมีสนามขี่ม้าและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

ม้าพื้นบ้าน ของศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบลโพนี่คลับ
ม้าพื้นบ้าน ของศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบลโพนี่คลับ

ความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบลโพนี่คลับ

คุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์ เจ้าของและผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ “อุบล โพนี่ คลับ” ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เล่าว่า การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบลโพนี่คลับขึ้นมานี้  เริ่มจากตัวคุณเลิศพงษ์นั้นได้คลุกคลีกับม้าที่คุณปู่เลี้ยงไว้มาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2471 คุณปู่แดง มั่นวงศ์ ได้เริ่มนำม้ามาเลี้ยง และใช้ม้าสำหรับเป็นพาหนะสำหรับเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ แม้กระทั่งตอนที่ท่านบวชก็ยังคงใช้ม้าเพื่อเดินทางไปรับกิจนิมนต์ และท่านก็เลี้ยงม้ามาอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่รุ่นของพ่อแม่ของคุณเลิศพงษ์ ในราวปี พ.ศ. 2500 นอกจากจะเลี้ยงเพื่อเป็นยานพาหนะแล้วก็เริ่มมีการนำม้ามาใช้สำหรับลากรถ เพื่อขนส่งสินค้าในท้องถิ่นไปจำหน่ายในตัวเมือง  และการเลี้ยงม้าสำหรับการแข่งขันความเร็วด้วย ซึ่งขณะนั้นเวลานั้นเป็นช่วงสงครามเวียดนาม ที่เมืองอุบลราชธานีมีทหารอเมริกันเข้ามาพักอาศัยอยู่จำนวนมาก และจังหวัดอุบลราชธานีก็มีสนามม้าเกิดขึ้นด้วย ภายหลังสนามม้านี้คือที่ตั้งของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครอบครัวมั่นวงศ์ยังคงเลี้ยงม้าหรือทำคอกม้ามาอย่างต่อเนื่อง และนั่นก็ทำให้คนในครอบครัวหลายคนมีอาชีพที่เกี่ยวกับม้ามาจนถึงปัจจุบัน เช่น เป็นเจ้าของคอกม้า นักแข่งม้า ผู้ฝึกซ้อมม้า

คุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์
คุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์ เจ้าของและผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ

ด้วยความรักและความผูกพัน อีกทั้งมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับม้ามากขึ้น คุณเลิศพงษ์และภรรยา ได้ริเริ่มเปิดสโมสรขี่ม้าอุบลโพนี่คลับแห่งนี้ขึ้น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมการเลี้ยงม้า ซึ่งถือเป็นมรดกของครอบครัวไว้ โดยศูนย์นี้เป็นสโมสรขี่ม้าแห่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย (Thailand Equestrian Federation) โดยตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2553 และมีปณิธานอันตั้งมั่นเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้คนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีประสบการณ์ในการขี่ม้าที่สนุก ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักขี่ม้าสากล

คอกม้าในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
คอกม้าในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ

ศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบล โพนี่ คลับ นี้ มีพื้นที่ราว 6 ไร่ มีสนามขี่ม้า จำนวน 2 สนาม คือ สนามในร่ม 1 สนาม และสนามกลางแจ้ง 1 สนาม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยและสมาพันธุ์ขี่ม้านานาชาติ ภายในศูนย์ได้เลี้ยงม้าพันธุ์ต่าง ๆ ประมาณ 30-40 ตัว ได้แก่ ม้าพันธุ์เธอร์รัพเบรต (Thoroughbred) พันธุ์อเมริกันควอเตอร์ฮอร์ส (American quarter horse) พันธุ์พื้นเมือง หรือม้าแกลบ และพันธุ์ผสม และในจำนวนนี้จะเป็นม้าพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว ม้าแม่พันธุ์ 10 ตัว ม้าโรงเรียนประมาณ 10 ตัว และม้าวัยรุ่น

นอกจากศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง อุบล โพนี่ คลับ จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังให้รับสอนขี่ม้าตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ฝึกม้า และอาชาบำบัดสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ โดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีมาตรฐานในระดับสากล

กิจกรรมอาชาบำบัดในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
กิจกรรมอาชาบำบัดในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
กิจกรรมอาชาบำบัดในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
กิจกรรมอาชาบำบัดในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์

คุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์ ผู้จัดการและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับนั้น มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับม้าและการเลี้ยงม้า ดังนี้

 • ดูแลกิจการคอกม้าแข่งกับครอบครัวตั้งแต่อายุ 15 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2546
 • เข้าทำงานที่ สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ ตั้งแต่ปี 2547-2552 ตำแหน่ง Supervisor ประจำแผนกขี่ม้า ซึ่งเป็นสโมสรขี่ม้าที่มีมาตรฐานสูงที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีม้าคุณภาพสูง ในการดูแลม้าถึง 80 ม้า
 • ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ดูแลเด็กพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี และดูแลเด็กพิเศษทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 6 ปีเต็ม
 • มีประสบการณ์จัดแข่งขันขี่ม้าประเภท กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (show jumping) และศิลปะบังคับม้า(dressage) ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ เป็นเวลา 6 ปี
 • เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมแคมป์ขี่ม้าสำหรับเยาวชน (Pony Camp) และยังคงดำเนินการอยู่จนปัจจุบัน
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสนามขี่ม้าระดับมาตรฐานสากล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบคอกม้า และระบบการบริหารจัดการกิจการในสโมสรขี่ม้า
 • ได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดหาม้าให้กับสโมสรขี่ม้าตีโปโลระดับโลก ไทยโปโล(Thai Polo)
 • ได้รับเชิญให้เข้ารับการฝึกม้าสำหรับตีโปโล และการตีโปโลเบื้องต้น จากสโมสรขี่ม้าไทยโปโลคลับ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก (World Class Professional) Mr.Rege Ludwig ที่สโมสรขี่ม้าไทยโปโล เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • รับเชิญให้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแข่งม้าประเภทขี่ม้ามาราธอน (endurance horse)ระดับนานาชาติ ที่สโมสร The Horseเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Sultar Mizan chip 2012 ระยะทาง 120 กิโลเมตร, รายการ AL Khamsa ในปีเดียวกัน และป้องกันแชมป์ได้อีกในปีถัดไป ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย
 • มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ การฝึกซ้อมม้า สำหรับแข่งขันขี่ม้ามาราธอน (endurance horse) ระดับนานาชาติ
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน พฤติกรรมม้า และนำวิธีการฝึกม้าแบบ Natural horsemanship มาใช้ฝึกม้าที่สโมสรทุกตัว
 • ในปี 2558 ได้เปิดสโมสรขี่ม้าในระดับนานาชาติ โดยใช้ชื่อว่า “สโมสรขี่ม้านานาชาติอุบลโพนี่คลับ” หรือ “Ubon Pony Club and International Riding School
คุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์
คุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ
ม้าที่เลี้ยงไว้ในศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ

ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ  

ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมือง หรือ อุบล โพนี่ คลับ

15.173381, 104.844772

บรรณานุกรม

เลิศพงษ์ มั่นวงศ์. สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2559

อุบลโพนีคลับ. (2559). ประวัติสโมสรขี่ม้าอุบลโพนีคลับ, 5 สิงหาคม 2559. http://ubonponyclub.blogspot.com/

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง