พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง

พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) หรือพิพิธภัณฑ์วัดหนองป่าพง หรือพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ตั้งอยู่ในวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมและจัดแสดงประวัติความเป็นมาของวัดหนองป่าพง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน

หุ่นขี้ผึ้งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
หุ่นขี้ผึ้งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

ความเป็นมา ความสำคัญ ของพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ตั้งอยู่ในวัดหนองป่าพง ใกล้กับทางเข้าวัด สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2527 โดยศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันออกทุนก่อสร้าง มีพิธีวางศิลาฤกษ์โดยสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เป็นอาคารสามชั้นทรงไทยประยุกต์ ที่ผนังพิพิธภัณฑ์มีภาพนูนต่ำที่ทำจากกระเบื้องดินเผาแสดงเรื่องราวชีวิตของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ด้านหน้าอาคารเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีอริยทศพลญาณ ประธานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลา สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552

พิพิธภัณฑ์ทั้งสามชั้นได้จัดแสดงประวัติและผลงานของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) และวัดหนองป่าพง เช่น หุ่นขี้ผึ้งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ เครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ และสิ่งของต่าง ๆ ที่มีผู้มามอบให้วัด เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตคนอีสาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหัตถกรรม เครื่องใช้ในงานทอผ้า โครงกระดูกเพื่อให้พิจารณาสังขาร ไม้กลายเป็นหิน ผ้าโบราณ เหรียญและเงินโบราณ เงินตราสกุลต่าง ๆ เครื่องใช้โลหะ เครื่องทองเหลือง เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

พระศรีอริยทศพลญาณ วัดหนองป่าพง
พระศรีอริยทศพลญาณ พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
นิทรรศการชีวประวัติพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
นิทรรศการชีวประวัติพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ผู้ก่อตั้งวัดหนองป่าพง
เครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
เครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
รอยเท้าและรอยมือพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
รอยเท้าและรอยมือพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

ตัวอย่างเครื่องใช้ในวิถีชีวิตคนอีสาน ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

ตัวอย่างเครื่องใช้ในวิถีชีวิตคนอีสาน ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

ตัวอย่างเครื่องใช้ในวิถีชีวิตคนอีสาน ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
ตัวอย่างเครื่องใช้ในวิถีชีวิตคนอีสาน ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

ที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

วัดหนองป่าพง บ้านพงสว่าง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

15.158084, 104.831047

บรรณานุกรม

คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่มรดกธรรม. (2556). วัดหนองป่าพง, วันที่ 25 สิงหาคม 2559. http://www.watnongpahpong.org

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง