ธรรมะใต้ร่มไม้ ชายคาโพธิญาณเถร

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ผู้ก่อตั้งและอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เผยแผ่ธรรมะและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วบริเวณวัดที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีธรรมะและคำสอนที่ติดไว้ 200 ต้น ให้ผู้ที่เข้ามาภายในวัดเรียนรู้ และซึมซับคำสอนด้วยจิตใจที่สงบและร่มรื่น

ร่มไม้ชายคา วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ที่ก่อตั้งโดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ในอดีตป่าพงเป็นป่าขนาดใหญ่ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ชาวบ้านเรียกป่าดงนี้ว่า “หนองป่าพง” เพราะใจกลางป่ามีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีกอพงขึ้นอยู่หนาแน่น พื้นที่ป่าทึบรกร้างนี้ไม่มีผู้ใดกล้ารุกล้ำเข้าไป ด้วยเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับซ่อนเร้นอยู่ ผู้ใดเข้าไปตัดไม้ หาของป่า หรือล่าสัตว์ เมื่อกลับออกมาแล้วมักจะมีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วอาจจะเป็นเพราะบริเวณป่าพงในสมัยนั้นชุกชุมไปด้วยไข้ป่า ผู้ที่เข้าไปในป่านั้นเมื่อกลับออกมาแล้ว อาจจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงด้วยไข้ป่าที่ยังมีการรักษาพยาบาลที่ไม่ดีพอหรือไม่ได้รับการรักษา

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้มาธุดงค์และปักกลดในบริเวณดงป่าพงแห่งนี้ ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้สามารถประกอบศาสนกิจและปฏิบัติธรรมได้ จนเกิดเป็นวัดหนองป่าพงขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา การสร้างศาสนาคารต่าง ๆ ภายในวัดพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ให้สร้างให้เข้ากับธรรมชาติที่สุด มีความเรียบง่าย แข็งแรง ทนทาน และประหยัด ภายในวัดหนองป่าพงจึงมีความร่มรื่น สงบสงัด และแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหรับการบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรม วัดหนองป่าพงได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 71 โดยกำหนดเขตกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีพื้นที่ป่าภายในเขตกำแพง 186 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา

ธรรมะจากต้นไม้-วัดหนองป่าพง

ภายในวัดหนองป่าพง จะแบ่งพื้นที่ภายในวัดออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานพื้นที่ เมื่อเข้าไปในวัดหนองป่าพง ความสงบร่มรื่นจะทำให้เกิดอาการสงบสำรวมโดยทันที ระหว่างทางเดินยังคงมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเรียงราย บนต้นไม้จะมีคำสอนหรือธรรมะติดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำสอนหรือธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)  เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาในวัดได้ศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คำสอนหรือธรรมะนี้จะเขียนข้อความด้วยสีขาวลงบนแผ่นเหล็กหรือแผ่นสังกะสีสีน้ำตาล มีมากกว่า 200  แผ่น ติดไว้ทั่วบริเวณวัดกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและสามารถพบเห็นได้ง่ายคำสอนหรือธรรมะนี้ที่ตัดตอนมาเฉพาะบางช่วงบางตอน เป็นข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ที่เข้าใจได้ง่ายและช่วยสะกิดเตือนใจให้คิดให้ปฏิบัติตาม หากผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมชมวัดหนองป่าพง ตั้งใจและพิจารณาตามอย่างถี่ถ้วนก็จะเกิดประโยชน์กับตนเองและอาจจะเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นได้

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดหนองป่าพงและเป็นลูกหลานชาววารินชำราบ ได้ทำการรวบรวมคำสอนหรือธรรมะจากต้นไม้ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอและเผยแผ่คำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและกว้างขวาง

ธรรมะจากต้นไม้ วัดหนองป่าพง

ที่ตั้ง วัดหนองป่าพง

บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดหนองป่าพง

15.158972, 104.828977

บรรณานุกรม

วัดหนองป่าพง, 25 สิงหาคม 2561. http://www.watnongpahpong.org/

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง