วัดป่าโพธิญาณ วัดสาขาที่ 8 ของวัดหนองป่าพง

วัดป่าโพธิญาณ หรือวัดเขื่อน วัดป่าสายวิปัสนากรรมฐานสาขาที่ 8 ของวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร บรรยากาศภายในวัดสงบร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิด อยู่ในเขตอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

ประวัติวัดป่าโพธิญาณ

ประวัติวัดป่าโพธิญาณ ตามที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดที่อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจดเขื่อนสิรินธร ทิศใต้จดป่าสงวน ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดแนวป่าและเขื่อนสิรินธร วัดป่าโพธิญาณ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนำชาวบ้านมาสร้างวัดเพื่อดูแลรักษาป่าไม้ และตั้งชื่อว่า วัดป่าโพธิญาณ เป็นวัดสาขาวัดหนองป่าพงสาขาที่ 8 ปัจจุบันมี หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาส

วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

ศาสนาคารที่สำคัญของวัดได้แก่ ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 ศาลาหลังนี้ใช้เป็นที่ประกอบกิจสงฆ์ต่าง ๆ ทั้งฉันอาหาร เทศน์โปรดญาติโยม และทำวัตรสวดมนต์ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม ศาลาการเปรียญที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นแพไม้ที่ตั้งอยู่ริมน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เนื่องจากทางเข้าวัดค่อนข้างห่างไกลจากชุมชน ในช่วงเช้าพระสงฆ์จะเดินทางโดยเรือเพื่อออกไปบิณฑบาตร ทางวัดมีนโยบายการประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาศาลาเรือนแพ กระแสไฟฟ้าที่ได้ก็จะนำมาใช้ในกิจการต่าง ๆ ของวัด ซึ่งมีกำหนดเวลาเปิดปิดใช้ไฟฟ้าอย่างชัดเจน

วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

วัดป่าโพธิญาณตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่มีต้นไม้ขึ้นแน่นหนา เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ที่สามารถพบเห็นได้มากที่สุดคือ ลิง เมื่อเข้าไปที่วัดจะต้องระมัดระวังและอย่ารบกวนสัตว์เหล่านั้น นอกจากนี้ทางวัดมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ยืนต้นต่าง ๆ ไว้ และให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้นั้น ๆ โดยการทำป้ายชื่อบอกชนิดของต้นไม้

วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน วัดป่าโพธิญาณ-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

วัดป่าโพธิญาณ เป็นวัดสายวิปัสนากรรมฐานที่มีผู้คนที่ไฝ่ในธรรมเดินทางมาปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย ทางวัดจะมีกำหนดจัดงานปฏิบัติธรรมในวันที่ 3-7 มีนาคมของทุกปี

ที่ตั้ง วัดป่าโพธิญาณ

บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดป่าโพธิญาณ

15.185066, 105.418172

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง