วัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย)

วัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย) หรือ วัดป่าคีรีบรรพต อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่เย็นลงแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและที่ตั้งของเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชา และพบรอยพระพุทธบาท

วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท

ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย) หรือ วัดป่าคีรีบรรพต

วัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย) เป็นวัดในสังกัดสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาส ดังนี้ รูปที่ 1 พระครูสารธรรมโกวิท ตั้งแต่ พ.ศ. 2513-2535 รูปที่ 2 พระประยุทธ ธมฺมภานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2538 รูปที่ 3 พระแคล้ว อธิจิตโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-

วัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย) แต่เดิมเรียกว่า “วัดป่าคีรีบรรพต” เพราะว่าที่ตั้งของวัดภูเขาขนาดย่อม ๆ อยู่ลูกหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่เย็นตัวลงหลายล้านปีมาแล้ว และบริเวณโดยรอบก็เป็นป่าไม้เต็งรังที่มีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณรอบ ๆ เขายังมีดินโป่งที่สัตว์ป่าชอบลงมากิน เรียกได้ว่าป่าแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก ในฤดูแล้งชาวบ้านก็จะเก็บน้ำหวานและดอกกระเจียว ในฤดูฝนก็จะมีเห็ดป่านานาชนิดเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงก็ได้รับประโยชน์ในการทำมาหากิน

ในช่วง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ผู้คนได้เข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณโดยรอบและเข้ามาบุกเบิกทำไร่ทำนากันมากขึ้น และที่ภูน้อยแห่งนี้ก็ได้มีพระธุดงค์เข้ามาปักกรดปฏิบัติธรรมเพราะเป็นที่สงบร่มรื่นและเป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาท ญาติโยมที่ทำไร่ทำนาอยู่โดยรอบนี้ก็ได้นิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่นี่เพื่อจะได้สร้างสมบุญและเป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยม ก็มีพระมาจำวัดรูปละหนึ่งเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง หรือเป็นปีก็มี แต่ก็ยังไม่เป็นการอยู่อย่างถาวร จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2513 หลวงปู่พระครูสารธรรมโกวิท ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอน้ำยืนรูปแรกได้เข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อสงวนไว้เป็นที่ของวัดประมาณสามร้อยไร่เศษและได้เริ่มปลูกสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่าง ๆ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดเกษตรสมบูรณ์-วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท
พระศากยมุนีคีรีน้ำยืน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513-2514 นำโดยหลวงปู่พระครูสารธรรมโกวิท ปั้นโดยนายช่างเพ็ง บ้านท่าโพธิ์ศรี
วัดเกษตรสมบูรณ์-วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท
เจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่ เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิหลวงปู่พระครูสารธรรมโกวิท สร้างเมื่อ พ.ศ.2536
วัดเกษตรสมบูรณ์-วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท
รูปปั้นหลวงปู่พระครูสารธรรมโกวิท
วัดเกษตรสมบูรณ์-วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาท ค้นพบโดยพระอาจารย์บุญเพ็ง อธิจิตโต
วัดเกษตรสมบูรณ์-วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาทวัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย)

วัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย) สร้างบนภูเขาและเชิงเขา จึงมีการสร้างมีบันได 199 ขั้นไว้สำหรับเดินขึ้นไปกราบพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานบนยอดเขา สูดอากาศสดชื่น มองทัศนียภาพของอำเภอน้ำยืน และอำเภอใกล้เคียง มองเห็นที่ตั้งของเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชา

วัดเกษตรสมบูรณ์-วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท
บันไดทางขึ้นวัดเกษตรสมบูรณ์ (ภูน้อย)
วัดเกษตรสมบูรณ์-วัดป่าคีรีบรรพต-ภูน้อย-รอยพระพุทธบาท
ทัศนียภาพของอำเภอน้ำยืน

พิกัดภูมิศาสตร์ :

14.537645, 105.009810

ที่ตั้ง :

บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณานุกรม :

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,ผู้รวบรวม. (2551). ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 2 มีนาคม  2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง