วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จุดชมวิวเมืองโขงเจียม

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่สร้างโดยหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี แม้ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย ทางวัดยังคงเก็บรักษาร่างไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ภายในวัดมีความโดดเด่นด้วยฆ้องขนาดใหญ่เจดีย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และจุดชมวิวแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล บ้านเรือนเมืองโขงเจียมและลาว

วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง

ประวัติวัดถ้ำคูหาสวรรค์

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ตามประวัติที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ มีอาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกจดป่าสงวน และทิศตะวันตกจดถนนพิบูลมังสาหาร-โขงเจียม

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 ดำเนินการก่อสร้างโดยหลวงปู่คำคะนึง จุลมณี หลวงปู่ที่อาศัยถ้ำซึ่งมีลักษณะเป็นชะโงกหินเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ภายหลังได้มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นจึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณปากถ้ำและบริเวณวัดให้เหมาะสมสำหรับปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ อาคารที่พักสงฆ์ หอระฆัง แล้วด้วยจุดที่ตั้งวัดอยู่บนที่สูง จึงมีการสร้างจุดชมวิวไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลที่ไหลมาบรรจบกัน ทิวทัศน์ของแนวภูเขาและบ้านเรือนในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตัวเมืองโขงเจียม

ปัจจุบัน หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย บรรดาศิษย์จึงได้จัดทำโลงแก้วประดับด้วยเพชรเทียม เป็นที่เก็บรักษาร่างของท่านไว้ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้เคารพสักการะ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
ร่างหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ที่บรรจุในโลงแก้ว
พระธรรมเจดีย์ศรีไตรภูมิ เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ของวัดถ้ำคูหาสวรรค์
พระธรรมเจดีย์ศรีไตรภูมิ เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ของวัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
พระพุทธรูปปางสมาธิ พระประธานในพระธรรมเจดีย์ศรีไตรภูมิ วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
ทิวทัศน์เมืองโขงเจียมที่มองจากจุดชมวิววัดถ้ำคูหาสวรรค์

หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ 

หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี เกิดวันพุธ เดือนสี่ ปีกุน ที่บ้านหนองบัว แขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บิดาชื่อ คิน ทะโนราช มารดาชื่อ นุ่น มีพี่น้อง 5 คน  ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2528 สิริอายุ 91 ปี (พรรษา 46 พรรษา)

หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี เป็นพระอริยสงฆ์ที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์บารมีมากมาย เป็นที่ยอมรับและร่ำลือกันมากในประเทศไทยและประเทศลาว ก่อนที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์นั้น ท่านมีครอบครัวภรรยาและลูกมาก่อน เมื่ออายุได้ 30 ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตครอบครัวจึงได้ออกบวชเป็นฤาษีดาบสแล้วออกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพร นานถึง 15 ปี ซึ่งอยู่ป่าเป็นวัตรและไม่เคยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเลย เคร่งครัดในศีลฤาษีโยคี ฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งครัด ละเว้นความชั่วทุกประการ เว้นฉันอาหาร 7 วันบ้าง 15 วันบ้าง บำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้า เพื่อพิสูจน์กำลังใจและความทรหดอดนทนของตนเอง

จากการปฏิบัติตนอย่างฤาษีและเคร่งครัดในข้อวัตรต่าง ๆ ทำให้ได้พบความสุขสงบทางกายและจิตอย่างล้ำลึก มีความสุขที่เปรียบมิได้ ตั้งมั่นในองค์ฌานสมาธิ เป็นฤาษีผู้เก่ง กล้าฌานสมาบัติ เพราะสามารถเข้าฌานได้หลายวัน โดยไม่รู้สึกหิว หรืออ่อนเพลียใด ๆ

อยู่ในป่าและถ้ำเขาลำเนาไพรนับพันถ้ำในภูเขาแดนลาว เสวยสุขในฌานจนเบื่อหน่าย เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพาน หลวงปู่คำคะนิงจึงลาเพศฤาษีเข้าสู่พระพุทธศาสนา อุปสมบถเป็นพระภิกษุเพื่อปฏิบัติธรรมสู่ทางพ้นทุกข์เจริญรอยตามพุทธองค์ แม้จะเป็นพระแต่หลวงปู่ยังคงอธิษฐานอยู่ป่าเป็นวัตร ปฏิบัติตามธรรมวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัด เพื่อความหลุดพ้นทางจิต และได้ออกธุดงค์ไปจำพรรษาตามที่ต่าง ๆ จนมาถึงฝั่งไทย แม้ว่าท่านจะเป็นพระภิกษุชาวลาว แต่ชีวประวัติท่านได้รับการเผยแพร่มากมายในสังคมไทย

วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
อุโบสถ วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
สวนตอไม้ วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
ระฆังอาเซียน วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
สวนกล้วยไม้ วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดถ้ำคูหาสวรรค์-หลวงปูคำคะนิง
ภายในถ้ำคูหาสวรรค์

ที่ตั้ง วัดถ้ำคูหาสวรรค์

บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์

15.322716, 105.487749

บรรณานุกรม

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ อำเภอโขงเจียม 2540. (2540). ประวัติเมืองโขงเจียม. อุบลราชธานี: รุ่งศิลป์การพิมพ์ออฟเซท.

สุพรรณ์ ก้อนคำ. (2554). เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม 12. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุคส์.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง