ตึกขาว ร.ศ.112 ความรุ่งเรืองทางการค้าของโขงเจียม

ตึกขาว ร.ศ.112 อาคารพาณิชย์หลังแรกของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารงานสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สไตล์โคโลเนียล อาคารที่เกิดจากความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าของอำเภอโขงเจียมและการค้าระหว่างไทย-ลาว

ตึกขาว ร.ศ.112-อาคารพาณิชย์-สถาปัตยกรรมโคโลเนียล
ตึกขาว ร.ศ.112

ตึกขาว ร.ศ.112 อาคารพาณิชย์แห่งแรกในโขงเจียม

ตึกขาว ร.ศ.112 อาคารพาณิชย์แห่งแรกในโขงเจียม เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่เรียกว่า Colonial Style สร้างเมื่อ ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) สมัยรัชกาลที่ 5 หรือยุคแห่งการล่าอาณานิคม ปัจจุบันมีอายุร้อยกว่าปี เป็นตึกของนายต้น กอมณี พ่อค้าหนุ่มชาวโขงเจียม บุตรชายของหลวงมั่น และนางพรหมมา ซึ่งประกอบการค้าจนมีฐานะมั่นคง จึงคิดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับกิจการค้าระหว่างไทย-ลาว และภายในท้องถิ่นที่กำลังขยายตัว เป็นอาคารพาณิชย์แห่งแรกของอำเภอโขงเจียมสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อนายต้นมีอายุ 22 ปี

ตึกขาวนี้ใช้เป็นที่พักอาศัย และเปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิด ลักษณะเด่นของตึกขาวคือ ตัวตึกก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง ใช้ผนังตึกเป็นส่วนรับน้ำหนัก ไม่มีโครงสร้างที่เป็นเหล็ก เสาก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่  หลังคาทรงแหลมสูง อาคารมี 2 ชั้น 3 คูหา มีความผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ตัวตึกก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก มีความมั่นคงแข็งแรงและงดงาม ส่วนหลังคาทรงแหลมสูงแบบเรือนไทยภาคอีสานช่วยระบายลมได้ดี

ตึกขาว ร.ศ.112-อาคารพาณิชย์-สถาปัตยกรรมโคโลเนียล
สภาพด้านหลังและด้านข้างของตึกขาว ร.ศ.112
ตึกขาว ร.ศ.112-อาคารพาณิชย์-สถาปัตยกรรมโคโลเนียล
ช่องลมของตึกขาว ร.ศ.112

เนื่องจากตัวอาคารทั้งภายนอกและภายใน ฉาบด้วยปูนขาวโบราณที่ทำจากเปลือกหอยเผาไฟบดละเอียดผสมกับยางบง จึงมีสีขาวนวลทั้งหลัง  นายต้น เจ้าของตึกจึงเรียกตึกหลังนี้ว่า “ตึกขาว” และได้เรียกต่อ ๆ กันมาจนปัจจุบัน

ตึกขาว ร.ศ.112 ตั้งอยู่ริมถนนแกล้วประดิษฐ์ เปิดให้ชมด้านนอกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น.

ตึกขาว ร.ศ.112-อาคารพาณิชย์-สถาปัตยกรรมโคโลเนียล
ซุ้มประตูตึกขาว ร.ศ.112

ที่ตั้ง ตึกขาว ร.ศ.112

เลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ตึกขาว ร.ศ.112

15.317904, 105.498583

บรรณานุกรม

ไกด์อุบล. (2560). ตึกขาว ร.ศ.112 แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อ.โขงเจียม, 1 สิงหาคม 2560. http://guideubon.com/news/view.php?t=26&s_id=13&d_id=13

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง