วัดป่าภูลอมข้าว

วัดป่าภูลอมข้าว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดป่าสายวิปัสนากรรมฐานที่ปฏิบัติตามปฏิปทาองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่บนภูเล็ก ๆ ที่มีจุดชมวิวที่สวยงามบนผาหินที่รายล้อมด้วยป่าพรรณไม้ธรรมชาติ สามารถขึ้นไปเที่ยวชม ปฏิบัติธรรม และไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้

ศาลาการเปรียญวัดป่าภูลอมข้าว
ศาลาการเปรียญวัดป่าภูลอมข้าว

wat_papoolomkao_03

วัดภูลอมข้าว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดภูลอมข้าว หรือ วัดป่าภูลอมข้าว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ถูกประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 มีพื้นที่ประมาณ 130 ไร่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติตามปฏิปทาองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ย ๆ ห่างจากอำเภอเขมราฐไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 9 กิโลเมตร วัดป่าภูลอมข้าว มีจุดชมวิวที่สวยงาม โดยบนภูนั้นมีผาหินขนาดย่อม ๆ มีป่าพรรณไม้ธรรมชาติ ดอกไม้ และพะลานหิน ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ด้วยเส้นทางธรรมชาตินี้ ตลอดสองข้างเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้าน้อยใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น อากาศสดชื่น มีเสียงนก เสียงแมลง

พะลานหินจุดชมวิววัดป่าภูลอมข้าว
พะลานหินจุดชมวิววัดป่าภูลอมข้าว
ป่าไม้รายล้อมสองข้าง วัดภูลอมข้าว
ป่าไม้รายล้อมสองข้าง วัดภูลอมข้าว
 หินรูปร่างต่าง ๆ ในวัดป่าภูลอมข้าว
หินรูปร่างต่าง ๆ ในวัดป่าภูลอมข้าว
บรรยากาศภายในวัดภูลอมข้าวร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด
บรรยากาศภายในวัดภูลอมข้าวร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด
พรรณไม้ในวัดภูลอมข้าว
พรรณไม้ในวัดภูลอมข้าว
บรรยากาศช่วงฤดูร้อน วัดภูลอมข้าว
บรรยากาศช่วงฤดูร้อน วัดภูลอมข้าว

เขตพุทธอุทยานของวัดภูลอมข้าว เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุส่วนย่อย ที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ พระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ขอประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ หรือ 96 พรรษา

ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดภูลอมข้าว
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดภูลอมข้าว
พระบรมสารีริกธาตุ วัดภูลอมข้าว
พระบรมสารีริกธาตุ วัดภูลอมข้าว
พระบรมสารีริกธาตุ วัดภูลอมข้าว
พระบรมสารีริกธาตุ วัดภูลอมข้าว

ที่ตั้ง วัดภูลอมข้าว

อยู่ระหว่าง บ้านเตย หมู่ 3 และบ้านดอนแซง หมู่ 16 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดภูลอมข้าว

16.000614, 105.183855896

บรรณานุกรม

Travel.thaiza.com. (2555). วัดป่าภูลอมข้าว เขมราฐ, 1 มีนาคม 2560. http://travel.thaiza.com/วัดป่าภูลอมข้าว-เขมราฐ/256434/

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง