วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย อนุสรณ์สถานหลวงปู่หล้า ปคุโณ

วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อนุสรณ์สถานหลวงปู่หล้า ปคุโณ ผู้สร้างวัดผู้มีข้อวัตรปฏิบัติที่ชาวโขงเจียมเลื่อมใสศรัทธา ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ รูปหล่อพระฤๅษี พระแม่ธรณี และพระพุทธรูปอีกหลายองค์

วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย

วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย สร้างขึ้นโดยหลวงปู่หล้า ปคุโณ ภายในวัดจะมีทางเดินไปยังถ้ำเล็ก ๆ หรือที่เรียกกันว่า ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ รูปหล่อพระฤๅษี พระแม่ธรณี และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ ที่บริเวณเพิงถ้ำ มีน้ำตกจากลำธารเล็กไหลผ่านลงมาเป็นม่านน้ำที่สวยงาม นอกจากนี้ ยังมีวิหารพระแก้วมรกต และพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำมูล

พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานในถ้ำเหวสินธุ์ชัย
พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานในถ้ำเหวสินธุ์ชัย
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในถ้ำเหวสินธุ์ชัย
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในถ้ำเหวสินธุ์ชัย

ประวัติหลวงปู่คำหล้า ปคุโณ ผู้สร้างวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย

หลวงปู่คำหล้า ปคุโณ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2472 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง ณ หมู่ 7 ตำบลขั้นบันไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นบุตรของนายเลน-นางมอย แก่นหงส์ มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน และท่านเป็นคนสุดท้าย จึงตั้งชื่อว่า คำหล้า

ท่านได้รับการศึกษา โดยสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านขั้นบันไดใหญ่ ตำบลขั้นบันไดใหญ่ ตำบลขั้นบันไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ณ วัดขั้นบันไดใหญ่ และครองสมณเพศตลอดชั่วชีวิต ได้ศึกษาด้านธรรมปฏิบัติกับสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายสำนัก เช่น สำนักโคกก่อง หลวงพ่อปุ่น ฉันทะโร หลวงพ่อชา สุภัทโท หลังจากได้ศึกษาธรรมะจากที่ต่าง ๆ แล้วได้จาริกแสวงบุญ จนกระทั่งมาถึงบริเวณวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เหมาะแก่การแสวงหาพระธรรมขั้นสูง ชาวอำเภอโขงเจียมได้พบเห็นจึงได้นิมนต์ท่านมาจำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้

บริเวณวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัยก่อนยังเป็นป่าเขา หลังจากหลวงปู่คำหล้าได้เข้ามาจำพรรษาแลัว ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านดำเนินการพัฒนาวัดและสร้างเสนาสนะขึ้นเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชน

ลำธารเล็ก ๆ บริเวณหน้าถ้ำเหวสินธุ์ชัย
ลำธารเล็ก ๆ บริเวณหน้าถ้ำเหวสินธุ์ชัย
รูปปั้นพระอาจารย์ของหลวงปู่คำหล้า ปคุโณ
รูปปั้นพระอาจารย์ของหลวงปู่คำหล้า ปคุโณ

ข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่คำหล้าเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวอำเภอโขงเจียม และอำเภออื่น ๆ ตลอดจนชาวลาวก็ให้ความศรัทธาเลื่อมใสท่านเหมือนกัน หลวงปู่คำหล้าใช้เวลาในช่วงที่มีชีวิตอยู่อบรมสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้มรณภาพลงด้วยโรคเบาหวาน ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2536

ที่ตั้ง วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย

ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย

15.308978, 105.485311

บรรณานุกรม

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ อำเภอโขงเจียม 2540. (2540). ประวัติเมืองโขงเจียม. อุบลราชธานี: รุ่งศิลป์การพิมพ์ออฟเซท.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง