บ้านคำปุน

บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดีและมีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่มีการอนุรักษ์และสืบสานมาอย่างยาวนาน

บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านคำปุน สืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม

บ้านคำปุน ตั้งอยู่ในอำเภอวารินชำราบ แหล่งผลิตถักทอผ้าไหมชั้นดีและมีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีที่สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ภายในบริเวณบ้านคำปุนเป็นอาคารงานสถาปัตยกรรมแบบไทยอีสาน นอกจากนั้นแล้ว บ้านคำปุนยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กระบวนการถักทอของไทยที่องค์ความรู้ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบัน คือ นางคำปุน ศรีใส (ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537) และบุตร คือ นายมีชัย แต้สุจริยา (ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 และผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี)

อาคารภายในบ้านคำปุน
อาคารภายในบ้านคำปุน
การทอผ้าไหมที่บ้านคำปุน
การทอผ้าไหมที่บ้านคำปุน

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตงานทอผ้าไหมที่มีเทคนิคเฉพาะเป็นที่รู้จักกว้างขวาง เช่น ผ้ามัดหมี่ผสมผสานงานจกดิ้นและไหมและผ้าธัญพัสตร์ บ้านคำปุนยังเป็นแหล่งรวบรวมเทคนิควิธีและเครื่องมือทอผ้าโบราณที่มีคุณค่าหายาก จึงเป็นที่สนใจของผู้ที่รักงานผ้าทอไทย อีกทั้งผู้ที่สนใจงานหัตถศิลป์ โบราณวัตถุ หรืออาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย ผสมผสานเป็นรูปลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกลมกลืนกับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน

บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า
บ้านคำปุน แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ในการทอผ้า

นิทรรศการบ้านคำปุน

นิทรรศการบ้านคำปุน เปิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2542 โดยบ้านคำปุนและกลุ่มมูนเมือง หรือบรรดาผู้รักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอุบล จัดขึ้นเพื่อหารายได้และเป็นการประชาสัมพันธ์ในการจัดตั้งกองทุนริเริ่มในการบูรณะอาคารหอแจกวัดศรีอุบลรัตนารามด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน จึงสัมฤทธิผลในการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ที่มีความงามทางศิลปกรรมแบบอุบลแท้ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จเปิดเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2549 บัดนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ชาวอุบลราชธานี

ในการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการบ้านคำปุนในปีต่อ ๆ มา จึงได้แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปเป็นทุนแก่เด็กผู้ขาดแคลนในจังหวัดอุบลราชธานีหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละปี ในปี 2559 นิทรรศการของบ้านคำปุน ประกอบด้วย

  1. นิทรรศการผ้าทอผืนพิเศษจากบ้านคำปุนที่นำไปจัดแสดงในงาน World Ikat Textiles …ties that bind The Brunei Gallery SOAS University of London
  2. สาธิตการทำดอกผึ้ง ต้นผึ้ง และติดพิมพ์เทียนพรรษา
  3. ชมการสาวไหมพันธุ์ไทยอีสาน สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการผลิตเส้นไหมของชาวไทยอีสาน
  4. ชมการทอผ้าเมืองอุบลและตำนานผ้ากาบบัว สาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทอผ้าโบราณ
หนอนไหม ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการบ้านคำปุน
หนอนไหม ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการสาวไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการสาวไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทอผ้าไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทอผ้าไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทอผ้าไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทอผ้าไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทอผ้าไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทอผ้าไหม ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทำดอกผึ้ง ในนิทรรศการบ้านคำปุน
สาธิตการทำดอกผึ้ง ในนิทรรศการบ้านคำปุน

ที่อยู่ บ้านคำปุน

เลขที่ 331 ถนนศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

พิกัดภูมิศาสตร์ บ้านคำปุน

15.195603, 104.827174

บรรณานุกรม

คำปุน. (2559). นิทรรศการบ้านคำปุน [แผนพับ]. อุบลราชธานี: บ้านคำปุน.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง