ชุมชนทำเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม

ชุมชนทำเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม ร่วมจะทำขนวนต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมงานประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นเทียนำพรรษาประเภทแกะสลัก จัดทำกันที่วัดเมืองเดช โดยการสนับสนุนของอำเภอเดชอุดมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-การแกะสลักเทียน-ประเพณีเข้าพรรษา

ต้นเทียนพรรษาของอำเภอเดชอุดม เริ่มต้นเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในนามของต้นเทียนพรรษาวัดเมืองเดช โดยได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีทุกปี เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ได้จัดทำต้นเทียนพรรษาขนาดเล็กยาวประมาณ 3 เมตร โดยการนำของ พระครูพุทธิสารสุนทร (เคน นนฺทโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองเดชและเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ท่านให้ความสนใจในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และใช้งบประมาณของวัดเมืองเดชสนับสนุนการทำต้นเทียน จนต้นเทียนวัดเมืองเดชได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงขึ้นมา เมื่อพระครูพุทธิสาร สุนทร ได้มรณภาพลง ทางวัดจึงได้วางมือและให้อำเภอเดชอุดมเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนการทำต้นเทียนพรรษาเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของท่านเจ้าอาวาสต่อไป

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-การแกะสลักเทียน-ประเพณีเข้าพรรษา

ในปี 2556 ต้นเทียนพรรษาของอำเภอเดชอุดม  ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้จัดทำต้นเทียนพรรษาหอมใหญ่ที่สุดในโลก การออกแบบและสร้างสรรค์ โดยคุณชาลิดา พูลทรัพย์ โดยผสมผสานระหว่างงานแกะสลักกับติดพิมพ์เข้าด้วยกัน ใช้เล่าเรื่องราวพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ด้านหน้าทำเป็นรูปนางกินรี 9 ตน นำดอกบัว ดอกไม้ เครื่องหอมมาถวายแด่พระพุทธเจ้า โดยมีฐานเป็นรูปพญานาค ส่วนด้านหลังเป็นรูปเหมือนของพระอริยสงฆ์ 2 รูปที่เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และพระโพธิญาณเถระ หรือหลวงพ่อชา สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง นั่งสมาธิอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ส่วนด้านล่างประดับด้วยดอกบัวที่วิจิตรตระการตา สำหรับการจัดทำต้นเทียนนี้ ช่างต้องใช้เนื้อเทียนที่แกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ นำมาใช้ติดพิมพ์ตามลวดลายต้นเทียนที่ใช้เล่าเรื่องจำนวนหลายแสนชิ้น จึงเป็นต้นเทียนพรรษาที่ทำขึ้นจากเนื้อเทียนหอมเป็นต้นแรก และมีความใหญ่ที่สุดในโลก

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-การแกะสลักเทียน-ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา-การแกะสลักเทียน-ประเพณีเข้าพรรษา

ในปี พ.ศ. 2560 ต้นเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอำเภอเดชอุดมที่ช่วยกันระดมทุนจากส่วนต่าง ๆ รวมทั้งชาวบ้านชาวเมืองเดชอุดม มีนายช่างสุวัฒน์ สุทธิประภา เป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้นำในการทำต้นเทียน ต้นเทียนพรรษา ซึ่งปีนี้ต้นเทียนพรรษาและองค์ประกอบมีขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร นำเสนอเรื่องราวด้านหน้าเกี่ยวกับพระมหาชนก ส่วนกลางและท้ายเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ช่วงออกพรรษา ลำต้นเทียนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร สูง  2.20 เมตร ความสูงจากฐานจนถึงยอดรวม 3 เมตร

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-การแกะสลักเทียน-ประเพณีเข้าพรรษา

นายสุวัฒน์ สุทธิประภา ช่างทำเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม ปี 2560

นายสุวัฒน์ สุทธิประภา ช่างทำเทียนพรรษานั้นเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในชุมชนคนทำเกวียน ซึ่งสมัยก่อนเกวียนไม้จะมีการแกะสลัก จึงได้เรียนรู้การแกะสลักไม้ เมื่อเข้ามารับงานที่ตัวเมืองอุบลราชธานี ในราวปี พ.ศ. 2517 ก็ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมัย จันทรวิจิตร ช่างแกะสลักที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมารับงานแกะสลักบานประตูให้กับวัดมหาวนาราม  จึงได้เรียนรู้งานการแกะสลักมากขึ้น รวมทั้งการแกะสลักต้นเทียนพรรษาด้วย และได้รับงานแกะสลักต้นเทียนพรรษาให้กับคุ้มวัดต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อยมา นอกจากนั้นยังรับงานการสร้างโบสถ์วิหารให้กับวัดต่าง ๆ เช่น วัดเมืองเดช วัดท่าวังหิน วัดทองนพคุณ วัดผาสุการาม เป็นต้น

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับจากการประกวดต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

  • ปี 2553 รางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่
  • ปี 2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่
  • ปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่
  • ปี 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่
  • ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ต้นเทียนแกะสลักพรรษาขนาดใหญ่
  • ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ต้นเทียนแกะสลักพรรษาขนาดใหญ่

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-การแกะสลักเทียน-ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา-การแกะสลักเทียน-ประเพณีเข้าพรรษา

ที่ตั้ง วัดเมืองเดช 

วัดเมืองเดช  ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดเมืองเดช 

14.911918, 105.074548

บรรณานุกรม

ไกด์อุบล. ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาประจำปี, 20 กันยายน 2560. http://www.guideubon.com

นครินทร์ วรฉัตร. (2560). สัมภาษณ์ 25 พฤษภาคม 2560

สุวัฒน์ สุทธิประภา. (2560). สัมภาษณ์ 25 พฤษภาคม 2560

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. (2556). อุบลฯ ทำต้นเทียนพรรษาหอมใหญ่ที่สุดในโลก, 20 กันยายน 2560. http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000088036

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง