สามพันโบก แก่งหินบนสันดอนแม่น้ำโขง

สามพันโบก แก่งหินที่เกิดการเซาะกัดของน้ำในแม่น้ำโขงจนเกิดเป็นหลุมหรือโบกหลายพันโบกที่มีรูปร่างต่าง ๆ บนสันดอนกว้างใหญ่กว่า 30 ตารางกิโลเมตร เป็นศิลปกรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว คือ ปลายฤดูหนาวและฤดูร้อนซึ่งน้ำจะลดทำให้มองเห็นโบกได้ชัดเจน ความสนุกสนาน คือ การตามหาโบกและจินตนาการความสวยงามของโบกต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงสามพันโบกจะมีหาดสลึง แก่งสองคอน ปากบ้อง หินผาศิลาเลข หาดหงส์ ชมวิถีชีวิตการประมงริมฝั่งโขง ตั้งอยู่ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

สามพันโบก 

สามพันโบกเกิดจากการที่น้ำในลำน้ำโขงกัดเซาะแผ่นหินราบมาหลายพันปี เกิดเป็นหลุมหรือแอ่งที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไป  คนในพื้นที่จะเรียกหลุมหรือแอ่งนี้ว่า โบก ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีหลุมในลักษณะนี้มากมายเป็นพัน ๆ จึงเป็นที่มาของชื่อว่า สามพันโบก หินบางก้อนถูกกัดกร่อนคล้ายงานแกะสลักรูปสัตว์ รูปหัวใจ รูปมิกกี้เมาส์ หรือตามแต่จินตนาการของผู้ชม

สามพันโบก เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานตอนปลายเป็นแนวหินทรายที่ทอดตัวยาวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยและลาว เกิดเป็นสันดอนขนาดใหญ่กว่า 30 ตารางกิโลเมตร และเกิดเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ สูงประมาณ 3-7 เมตร กว้าง 20 เมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

การเดินทางไปท่องเที่ยวสามพันโบก สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางบกและทางน้ำ คือ สามารถขับรถไปชมความงามของสามพันโบกอย่างเดียว รถสามารถวิ่งเขาไปถึงและมีที่จอดรถไว้บริการ หรือหากต้องการชมบรรยากาศและศึกษาวิถีชีวิตโดยรอบสามพันโบก จะนิยมลงเรือที่หาดสลึง ปากกะกลาง ตำบลสองคอน โดยสารเรือล่องไปตามลำน้ำโขงระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งก็จะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้แก่

หาดสลึง

หาดสลึง เป็นจุดลงเรือเพื่อล่องชมแม่น้ำโขง ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงลดลง จะมองเห็นหาดทรายสีขาวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มาของชื่อ “หาดสลึง” มีเรื่องเล่ากันมาว่า สมัยก่อนการคมนาคมยังจำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรและการค้าขาย มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่านายหลาง มักจะมาจอดเรือที่หาดแห่งนี้ทุกปีในช่วงเดือนเมษายน เมื่อนายหลางเดินลงบนหาดทรายโดยไม่สวมรองเท้า จะรู้สึกได้ถึงความร้อนระอุ จนเกิดความคิดท้าทายไว้ว่า ถ้าใครสามารถวิ่งจากหัวหาดไปจนถึงท้ายหาดได้โดยไม่สวมรองเท้าและไม่หยุดพัก ซึ่งเป็นระยะทางกว่า 860 เมตร จะได้รางวัลจากนายหลางเป็นเงิน 1 สลึง  ชาวบ้านจึงขนานนามหาดแห่งนี้ว่า “หาดสลึง” และที่บริเวณนี้ปัจจุบันได้จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวและเหมาะสำหรับการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการล่องเรือชมแม่น้ำโขง

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

ปากบ้อง

ปากบ้อง หรือ ช่องแคบ เป็นจุดชมวิวที่หมู่บ้านสองคอน เป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลพาดปะทะแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย เป็นหน้าผาหินที่เกิดจากรอยแยกตัวของแผ่นหินทรายเปลือกโลก ลักษณะเหมือนคอขวด ส่วนที่แคบที่สุดวัดได้ 56 เมตร เป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ช่วงที่แม่น้ำโขงลดระดับลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ชมวิถีชีวิตการทำประมงริมแม่น้ำโขง ซึ่งจะใช้วิธีการที่เรียกว่า “ตักปลา” โดยใช้กระชอนตักที่ริมฝั่งโขง นอกจากนั้นก็มีการใช้กระชอน แห เบ็ดราว ปลาที่หาได้ เช่น ปลากด ปลาเอิน ปลาคัง ปลาเนื้ออ่อน ซึ่งจะอาศัยตามตลิ่ง โขดหิน และทราย ช่วงเดือนมิถุนายน น้ำโขงจะขุ่นและไหลเชี่ยว จะเป็นช่วงที่ปลาขึ้น ซึ่งชาวประมงจะหาปลาได้เยอะ ชาวบ้านสองคอนจะมีประเพณีการตักปลา เป็นประเพณีที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวและคนต่างถิ่นนิยมเข้าไปชมการจับปลาที่ว่ายจากเวินน้ำกว้างที่จะแหวกว่ายผ่านปากบ้องทวนกระแสน้ำเพื่อขึ้นไปวางไข่เป็นจำนวนมาก

sampunbok24

ผาวัดใจ

ผาวัดใจ เป็นชะง่อนผาหินทรายที่ยื่นออกไปในลำน้ำโขงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายสามารถขึ้นไปกระโดดหน้าผาเพื่อวัดใจได้ และเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามจุดหนึ่ง

แก่งสองคอน

แก่งสองคอน มีลักษณะเป็นเกาะหินขนาดใหญ่อยู่กลางลำน้ำโขง เรียกว่า หินหัวพะเนียง มีรูปร่างคล้ายใบไถ หรือแท่นไม้ที่ใช้สวมใบไถ ทำให้สายน้ำแยกออกเป็นสองสายหรือสองคอน ซึ่งในภาษาถิ่น คอน แปลว่า แก่ง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้าน และตำบลสองคอน บริเวณนี้น้ำจะไหลแรง และมีน้ำวน

 สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

หินผาศิลาเลข

หินผาศิลาเลขเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์สมัยที่ฝรั่งเศสรุ่งเรืองในแถบอินโดจีน ฝรั่งเศสได้นำเรือกลจักรไอน้ำมาใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างหลี่ผีไปเวียงจันทน์ จะมีการแกะสลักตัวเลขไว้ที่หน้าผาหิน เพื่อบอกระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ เนื่องจากบริเวณนี้ช่วงที่น้ำหลากจะมีแนวหินโสโครกจำนวนมาก ทำไว้กว่า 200 ปีแล้ว หินผาศิลาเลขอยู่ก่อนถึงหาดหงส์

ลานหินปะการังน้ำจืด

ลานหินปะการังน้ำจืด เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเต็มไปทั่วทั้งบริเวณมีลักษณะคล้ายปะการัง

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

ลานหินสี

ลานหินสีเป็นหินที่มีลักษณะเงามัน ลื่น สันนิษฐานว่าเป็นหินของลูกอุกกาบาตที่ตกบริเวณนี้ หินมีน้ำหนักมากกว่าปกติ เมื่อแตกจะแตกออกเป็นแผ่น เมื่อโดนแดดเผาจะมีผิวมันวาวขึ้น

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

หินแจกัน

หินแจกัน มีลักษณะรูปร่างคล้ายแจกันสลักอยู่บนโขดหิน

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

หาดหงส์

หาดหงส์ เป็นเนินทรายแม่น้ำโขงที่เกิดจากการพัดพาของน้ำและนำตะกอนทรายมาทับถมกันจนลักษณะพื้นที่เป็นพื้นทรายกว้างคล้ายกับทะเลทราย เมื่อแสงของดวงอาทิตย์กระทบกับทรายสีขาวจะเกิดความระยิบระยับสวยงาม ข้างหลังเป็นหน้าผาทราย มีแอ่งน้ำเล็ก ๆ ระยะหลังนี้บริเวณหาดหงส์จะมีหญ้าขึ้นปกคลุมมาก เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลง มีเวลาที่น้ำท่วมน้อยเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น ทำให้หญ้าบริเวณนั้นยังไม่ตาย จึงเกิดขึ้นปกคลุมหาดหงส์บดบังความสวยงามไปอย่างมาก แต่ถ้าเมื่อใดที่น้ำในแม่น้ำโขงมาก น้ำท่วมถึงบริเวณหาดหงส์นานสามเดือนหญ้าจะตาย เกิดเป็นหาดหงส์ที่สวยงาม

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

ชมรมเรือนำเที่ยว หาดสลึง

ชมรมเรือนำเที่ยว หาดสลึง ตั้งอยู่ที่บ้านปากกะลาง ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร เกิดขึ้นจากการที่สามพันโบกมีชื่อเสียงขึ้นมา มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาชมกันอย่างมากมาย ชุมชนและหน่วยงานทางราชการจึงได้จัดให้มีเรือนำเที่ยวขึ้น เพื่อส่งเสริมและบริการนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมสามพันโบก และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในลำน้ำโขง ซึ่งได้รับอนุญาตและรับรองมาตรฐานจากกรมเจ้าท่าและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว ชมรมเรือนำเที่ยวนี้ได้ผ่านการอบรมการช่วยเหลือทางน้ำ การอบรมการเป็นผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ สมาชิกที่เข้ามาร่วมในชมรมมี 16 ราย ซึ่งเงื่อนไขการเข้าชมรมนอกจากจะมีเรือและขับเรือได้แล้ว จะต้องรู้จักร่องน้ำต่าง ๆ สามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้

สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร สามพันโบก-แก่งสองคอน-หาดสลึง-แม่น้ำโขง-อำเภอโพธิ์ไทร

การท่องเที่ยวในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบกนี้ ผู้คนจะนิยมมาชมความสวยงามของธรรมชาติในช่วงฤดูน้ำลด ตั้งแต่เดือนธันวาคม-พฤษภาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ และช่วงวันหยุดยาว ผู้ที่มาเที่ยวชมควรเตรียมพร้อมพกร่ม หมวก หรืออุปกรณ์กันร้อนต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีอากาศร้อนและแดดแรง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมคือ 15.00-18.00 น. นอกจากการได้ชื่นชมความสวยงามของสถานที่ต่าง ๆ ชมวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขง ในบริเวณสามพันโบกและพื้นที่โดยรอบแล้ว การไปเที่ยวสามพันโบกยังมีความท้าทายอีกอย่าง นั้นคือ ในการตามหาโบกที่มีรูปร่างต่าง ๆ และการสร้างสรรค์จินตนาการจากหินและโบกที่มีรูปร่างต่าง ๆ อีกด้วย

ที่ตั้ง สามพันโบก

บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ สามพันโบก

15.795562, 105.395251

บรรณานุกรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2560). หาดสลึง, 21 กันยายน 2560. https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/หาดสลึง–3296

นายสัญจร ตะลอนทัวร์. (2556). มหัศจรรย์ลำน้ำโขง สามพันโบกอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เที่ยวเมืองไทย.

ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน. (แผ่นพับ)

วิจิตร จารุวงศ์. (2560). สัมภาษณ์ 17 เมษายน 2560

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง