วัดดอนธาตุ อนุสรณ์สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วัดดอนธาตุ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ดี ฉันโน ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายในมีเจดีย์อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ประวัติวัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ จากประวัติที่มีการบันทึกไว้เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูล ทางทิศเหนือของแก่งสะพือ เนื้อที่ 130 ไร่ บนโฉนดเลขที่ 27 พื้นที่เต็มไปด้วยป่าไม้ใหญ่ หนาทึบ สงบและร่มรื่น 

วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
เรือข้ามฟากไปยังเกาะวัดดอนธาตุ

ประวัติการสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. 2480 พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กันตสีโล) และพระอาจารย์ดี ฉันทโร (วัดภูเขาแก้ว) ได้จาริกมาปักกลดกรรมฐานหาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายธรรมยุตินิกาย ท่านได้พักอยู่บ้างเป็นครั้งคราวที่วัดดอนธาตุ ในระหว่างปี พ.ศ.2480-2483 และในปีสุดท้าย พ.ศ.2484 ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนธาตุ ก่อนที่จะมรณภาพที่นครจำปาสัก ประเทศลาว จากนั้นเป็นต้นมายังคงปรากฏเวชนียสถานและอัฐบริขารของท่าน เช่น  กุฎิไม้ที่ท่านเคยจำพรรษาขนาดห้อง 2.50*4.00 เมตร ยกใต้ถุนสูง 1.20 เมตร แท่นหินสำหรับนั่งสมาธิภาวนา ทางเดินจงกรม อัฐบริขารและเครื่องใช้ส่วนตัวของท่าน เช่น สังฆาฏิ ผ้าปูนั่ง กาน้ำ ซึ่งทางวัดมีความเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายว่าควรจัดสร้างเป็นเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ยึดหนี่ยวจิตใจ และจารึกไว้ให้ได้ศึกษาจริยวัตรและแนวทางในการปฏิบัติของพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระบูรพาจารย์  ขนาดฐานเจดีย์กว้าง 16*16 เมตร ความสูงถึงยอดฉัตร 33 เมตร ภายในจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติ เครื่องอัฐบริขาร รูปภาพ และบรรจุอัฐิของท่าน

วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

  • พ.ศ. 2490 พระปู่แย จากวัดบูรพาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา 1 ปี
  • พ.ศ. 2491 ท่านพระปู่แดง จากวัดบูรพารามได้มาดูแลรักษาวัด
  • พ.ศ.2492 ท่านพระอาจารย์เหลียว ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และได้มาดูแลรักษาวัดนานถึง 11 ปี
  • หลังจาก พ.ศ.2509 วัดนี้ไม่มีพระภิกษุเข้ามาจำพรรษาระยะหนึ่ง มีเพียงแม่ชี 2 ท่าน คือ แม่ชีพัน และแม่ชีปลา เป็นผู้ดูเลรักษาวัด

เสนาสนะที่สำคัญ ประกอบด้วย

  1. ศาลาการเปรียญ ที่ญาติโยมช่วยกันก่อสร้าง ขนวัสดุอุปกรณ์ข้ามแม่น้ำมูลขึ้นมาบนเกาะ
  2. พระนอน เป็นพระประจำวัดดอนธาตุเป็นที่เคารพบูชาของประชาชน สร้างโดยหลวงปู่เสาร์ และหลวงปู่ดี
  3. เจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล สร้างเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐของหลวงปู่เสาร์
  4. กุฏิเก่าของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

การบริหารและการปกครองวัดดอนธาตุมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. อาจารย์บุญเย็น 2. หลวงปู่สมบูรณ์ 3. พระอาจารย์พินิจ

วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ-หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ที่ตั้ง วัดดอนธาตุ

บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดดอนธาตุ

15.263638, 105.303133

บรรณานุกรม

South Lao Tour. วัดดอนธาตุ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, 7 กันยายน 2560. http://www.southlaostour.com

มะลิวัลย์ สินน้อย, ผู้รวบรวม. ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 3 สิงหาคม 2560.http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง