สวนสาธารณะภูหล่น ดอกฝ้ายคำบานหน้าหนาว

สวนสาธารณะภูหล่น สวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกสุพรรณิการ์หรือดอกฝ้ายคำ ซึ่งออกดอกในช่วงฤดูหนาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ภูหล่น-ดอกสุพรรณิการ์-ดอกฝ้ายคำ

ภูหล่นเป็นสวนสาธารณะ ตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ในช่วงที่นายกวี เจริญผล เป็นนายกเทศมนตรี มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองพิบูลมังสาหาร ภายในสวนจะเต็มไปด้วยต้นสุพรรณิการ์ หรือ ดอกฝ้ายคำ มากกว่า 200 ต้น ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ดอกสุพรรณิการ์จะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งไปทั้งสวน สร้างความสวยงามและประทับใจให้กับผู้ได้ชมและนักท่องเที่ยวทั่วไป

ความเชื่อในการปลูกต้นสุพรรณิการ์ไว้ในบ้าน จะทำให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ในสมัยพุทธกาลจะปลูกต้นสุพรรณิการ์ไว้ตามวิหารของพระเจ้า นอกจากนั้นแล้วยังมีความเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีค่าสูงดั่งทอง บางท้องถิ่นเรียกว่า ฝ้ายคำ ด้วยว่ามีดอกสีเหลืองดั่งทองคำชูช่อสู่ฟ้า คนทั่วไปจึงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นดอกไม้คู่ฟ้า เป็นไม้มงคลนาม

ภูหล่น-ดอกสุพรรณิการ์-ดอกฝ้ายคำภูหล่น-ดอกสุพรรณิการ์-ดอกฝ้ายคำภูหล่น-ดอกสุพรรณิการ์-ดอกฝ้ายคำภูหล่น-ดอกสุพรรณิการ์-ดอกฝ้ายคำ

ที่ตั้ง สวนสาธารณภูหล่น

สวนสาธารณภูหล่น ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ สวนสาธารณภูหล่น

15.247324, 105.221745

บรรณานุกรม

สมชาติ เบญจถาวรอนันท์. ไม้งามนาม สุพรรณิการ์. วันโฮม 2557 สมาคมชาวอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ).

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง