วัดศรีจุมพล วัดเทิงชุมชนไทกุลา

วัดศรีจุมพล หรือวัดเทิง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในชุมชนไทกุลาใกล้ ๆ กับวัดทุ่งสว่างอารมณ์หรือวัดทุ่ง ภายในวัดมีธรรมาสน์ที่สานด้วยหวายสวยงามแปลกตา และตู้พระไตรปิฎกสำหรับเก็บคัมภีร์โบราณ

อุโบสถวัดศรีจุมพล
อุโบสถวัดศรีจุมพล ด้านหน้าที่ต้นปาล์มชวาที่ชาวกุลานิยมปลูกประดับไว้
รูปปั้นม้าหน้าอุโบสถวัดศรีจุมพล
รูปปั้นม้าหน้าอุโบสถวัดศรีจุมพล
ภายในอุโบสถวัดศรีจุมพล
ภายในอุโบสถวัดศรีจุมพล

ประวัติวัดศรีจุมพล

วัดศรีจุมพล  จากหลักฐานที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันตกจดที่สาธารณะประโยชน์ ทิศใต้และทิศตะวันออกจดที่ดินของชาวบ้าน อาคารเสนาสนะที่สำคัญประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร

วัดศรีจุมพล ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2500 การบริหารงานและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ 1 พระเสือ รูปที่ 2 พระพรมมา รูปที่ 3 พระนิพงษ์ พ.ศ. 2500-2506 รูปที่ 4 พระสมพล รูปที่ 5 พระอธิการใส พ.ศ. 2529-

ธรรมาสหวาย วัดศรีจุมพล
ธรรมาสหวาย วัดศรีจุมพล
ลวดลายการสานหวาย ธรรมาสของวัดศรีจุมพล
ลวดลายการสานหวาย ธรรมาสของวัดศรีจุมพล
ส่วนตัวและหลังคาธรรมาสของวัดศรีจุมพล
ส่วนตัวและหลังคาธรรมาสของวัดศรีจุมพล
นาคไม้แกะสลักประดับส่วนหลังคาของธรรมาสน วัดศรีจุมพล
นาคไม้แกะสลักประดับส่วนหลังคาของธรรมาสน วัดศรีจุมพล
ภายในศาลาการเปรียญวัดศรีจุมพล
ภายในศาลาการเปรียญวัดศรีจุมพล
หอระฆังวัดศรีจุมพล
หอระฆังวัดศรีจุมพล
ซุ้มประตูทางเข้าวัดศรีจุมพล
ซุ้มประตูทางเข้าวัดศรีจุมพล

ที่ตั้ง วัดศรีจุมพล

เลขที่ 85 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดศรีจุมพล

15.355884, 104.601832

บรรณานุกรม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผู้รวบรวม. (2551). ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 13 กรกฎาคม  2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง