อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 7,500 ไร่ สามารถจุน้ำได้ 7.675 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำฝน เป็นแหล่งน้ำสำหรับการบริโภคอุปโภค และแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านบริเวณนั้น

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

หนองช้างใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 7,500 ไร่ สามารถจุน้ำได้ 7.675 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำฝน ตั้งอยู่รอยต่อระหว่างบ้านสำราญ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองและบ้านนาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านเล่าว่าในสมัยก่อนบริเวณนี้จะเป็นป่ารก หนองแห่งนี้อาจจะเป็นแหล่งน้ำของช้างและสัตว์ป่าต่าง ๆ จึงมีชื่อว่า หนองช้างใหญ่

nongchangyai_2

หนองช้างใหญ่เป็นแหล่งทำน้ำประปาของหมู่บ้านสำหรับอุปโภคและบริโภค และเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านในแถบนั้น ซึ่งมีอาชีพหลักคือการทำนา ซึ่งอาศัยน้ำจากหนองน้ำนี้ การทำนาสามารถทำได้ทั้งนาปีและนาปรัง โดยการทำนาปรังจะเริ่มลงมือช่วงเดือนมกราคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยปลูกข้าว 1 ไร่ จะได้ผลผลิตข้าว 20 กระสอบ นอกจากนั้นแล้วยังนิยมทำสวนผักต่าง ๆ เช่น พริก กะหล่ำปลี หัวไชเท้า ผักกาดขาว ผักบุ้ง และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เช่น วัว ควาย

หนองช้างใหญ่ยังเป็นแหล่งทำการประมง ซึ่งจะเป็นการจับปลาชนิดต่าง ๆ  เช่น ปลายี่สก ปลาใน ปลานิล ปลากระสูบ ปลาหมอตากลับ เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่คือ เบ็ด มอง หรือแห และมีข้อตกลงร่วมกันว่าให้งดการจับปลาในช่วงฤดูกาลวางไข่ คือ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี

ฝายกั้นน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ช่วงฤดูร้อน
ฝายกั้นน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ช่วงฤดูร้อน

nongchangyai_4nongchangyai_1

ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเป็นช่วงที่มีน้ำมาก ปริมาณน้ำจะล้นอ่านผ่านฝายเล็ก ๆ ที่สร้างไว้ และไหลไปสู่ไร่นาและสวนของชาวบ้านตามระบบชลประทานที่วางไว้ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สวยงามของหนองช้างใหญ่ มีจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่สวยงาม จะมีช่างภาพและผู้คนแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมและพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอ และขณะนี้กำลังมีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จัดระเบียบให้มีความสวยงาม เพื่อจะทำให้หนองช้างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี

ที่ตั้ง อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

บ้านนาดี หมู่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่

15.397931, 104.829282946

บรรณานุกรม

ฐปณิชย์ บัวแดง. สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน. (2559).อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ, 15 มีนาคม 2560. http://water.rid.go.th/flood/rsvmiddle/rsvmiddle.htm

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง