วัดปัจฉิมณีวัน อุโบสถสิมอายุกว่า 100 ปี

วัดปัจฉิมณีวัน หรือวัดบ้านนาไฮ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดจะมีอุโบสถสิมเก่าแก่ 1 หลัง อายุกว่า 100 ปี ลักษณะศิลปะแบบช่างญวน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ และประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา ปัจจุบันมีการบูรณะโดยการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด เช่น ใบระกา และทาสีทองทั้งหลัง

วัดปัจฉิมณีวัน หรือวัดบ้านนาไฮ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วัดปัจฉิมณีวัน หรือวัดบ้านนาไฮ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติวัดปัจฉิมณีวัน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วัดปัจฉิมณีวัน หรือวัดบ้านนาไฮ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมถนนตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2439 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 4 ตารางวา ลําดับเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระอ่อนตา ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2439 รูปที่ 2 พระบุญมา ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2443 รูปที่ 3 หลวงพ่อบุญ ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2446 รูปที่ 4 พระกาล ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2490 รูปที่ 5 พระพุฒ ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2495 รูปที่ 6 พระอธิการบรรจง ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2499  รูปที่ 7 พระอธิการมุดดา ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2517 รูปที่ 8 พระทองดี ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2519 รูปที่ 9 พระสนทรา ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520 รูปที่ 10 พระครูภัทรชัยคุณ  (ศิลปชัย สนฺตจิตฺโต จต.ชท.) ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2527

สิมวัดปัจฉิมณีวัน
สิมวัดปัจฉิมณีวัน

สิมวัดปัจฉิมณีวัน

วัดปัจฉิมณีวัน มีศาสนาคารเก่าแก่คือ อุโบสถสิมอายุกว่า 100 ปี  เป็นอุโบสถสิมก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 9 เมตร หลังคาทรงจั่ว แต่ก่อนมุงด้วยแป้นไม้ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสังกะสี มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีประตู 1 ช่อง หน้าต่าง 4 ช่อง ประตูไม้วาดลวดลายไทยคล้ายลายประจำยาม เหนือซุ้มประตูวาดรูปยักษ์ ราวบันไดทางขึ้นปั้นเป็นรูปมังกร หน้าบันมีปูนปั้นลวดลายมังกรและไก่ฟ้า ประดับด้วยงานปูนปั้นลักษณะศิลปะแบบช่างญวน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ และเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสะดุ้งมารที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา ปัจจุบันมีการบูรณะโดยการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด เช่น ใบระกา และทาสีทองทั้งหลัง ตั้งอยู่อย่างสวยงามโดดเด่นอยู่กลางวัด ด้านหลังเป็นที่ตั้งของธาตุอดีตเจ้าอาวาส  คือ หลวงปู่บุญ ช่วยญาติ

งานปูนปั้นที่ตกแต่งอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
งานปูนปั้นที่ตกแต่งอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
การตกแต่งอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
การตกแต่งอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
ลวดลายปูนปั้นอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
ลวดลายปูนปั้นอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในอุโบสถสิมวัดปัจฉิมณีวัน
พระครูภัทรชัยคุณ
พระครูภัทรชัยคุณ  (ศิลปชัย สนฺตจิตฺโต จต.ชท.) เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมณีวัน
โปงไม้ วัดปัจฉิมณีวัน
โปงไม้ วัดปัจฉิมณีวัน
เล้าข้าว วัดปัจฉิมณีวัน
เล้าข้าว วัดปัจฉิมณีวัน
หอระฆัง วัดปัจฉิมณีวัน
หอระฆัง วัดปัจฉิมณีวัน

ที่ตั้ง วัดปัจฉิมณีวัน

บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ตําบลนาสะไม อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดปัจฉิมณีวัน

15.645814, 104.9383260913

บรรณานุกรม

พระครูภัทรชัยคุณ. สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2560

มะลิวัลย์ สินน้อย, ผู้รวบรวม. (2551).  ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 2 มีนาคม  2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง