พระครูสุนทรสุตกิจ พระนักเทศน์ผะเหวด

พระครูสุนทรสุตกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องในและเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเทศน์มหาชาติหรือเทศน์ผะเหวดในงานบุญเดือนสี่ตามประเพณีฮีตสิบสองของคนอีสาน

ประวัติพระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม ผ่องแผ้ว)

พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม ผ่องแผ้ว)  เดิมชื่อ นายมณี ผ่องแผ้ว เป็นบุคคลสำคัญทางศาสนา เป็นพระผู้นำทางศาสนาของอำเภอเขื่องใน เชี่ยวชาญด้านการเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมทางศาสนา และเป็นพระผู้นำพัฒนาองค์การแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองของจังหวัดอุบลราชธานี

พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม ผ่องแผ้ว)
พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม ผ่องแผ้ว)

งานปกครองของพระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม ผ่องแผ้ว) 

  • พ.ศ. 2508 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหัวดูน
  • พ.ศ. 2514 เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวดูน
  • พ.ศ. 2524 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลชีทวน
  • พ.ศ. 2525 เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล และเป็นเจ้าคณะตำบลชีทวน
  • พ.ศ. 2526 เป็นพระอุปัชฌาย์
  • พ.ศ. 2534 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
  • พ.ศ. 2544 เป็นพระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
  • พ.ศ. 2553 เป็นพระครูชั้น “เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก” ในราชทินนามเดิม พระครูสุนทรสุตกิจ

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน และเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่ออายุครบบวช นายมณี ผ่องแผ้ว ได้อุปสมบทเป็นพระใน วันที่ 10 มีนาคม 2508 ที่ วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าอธิการหนู คมฺภีโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล เจ้าคณะตำบลชีทวน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระทอง สุวณฺโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการหนู นนฺทสโร เป็นอนุสาวนาจารย์ จำพรรษาที่วัดบ้านหัวดูน ท่านได้เรียนรู้และศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ จากครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดให้ โดยการฝึกท่องจำก่อน คือ มีพระอาจารย์อ่านและบอกให้ท่องตาม พร้อมกับอ่านใบลานไปด้วย การทำซ้ำจนเกิดความคุ้นเคยทำให้ท่านสามารถอ่านตัวธรรมได้ หนังสือใบลานที่ท่านอ่านจะเขียนด้วยตัวอักษรธรรม อักษรไทยน้อย

นอกจากนั้นท่านยังได้เรียนการเทศน์ด้วยทำนองพื้นบ้านอีสานแบบต่าง ๆ เรื่องที่นิยมเทศน์ได้แก่ นิทานพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น แตงอ่อน การะเกษ จำปา 4 ต้น สินไชย ซึ่งจะเทศน์ด้วยทำนองมายาหรือทำนองอีสาน มักจะเทศน์ในบุญข้าวจี่ บุญข้าวสาก บุญประดับดิน บุญเข้าพรรษา โดยเฉพาะการเทศน์ในงานบุญผะเหวด (พระเวสสันดรชาดก) หรือบุญมหาชาติ ซึ่งในแต่ละกัณฑ์จะเทศน์คนละทำนอง เช่น ช้างล่มบ๋า ลมพัดไผ่ กุลาพ่ายย่ำ คล้าย ๆ ทำนองของแคน ท่านจะมีความเชี่ยวชาญมาก ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ และมีจังหวะจะโคนที่ดีเยี่ยม ถึงบทเศร้าก็สามารถทำให้ผู้ฟังน้ำตาไหลได้เลยทีเดียว

momk_suntornsitakit_2

ด้วยสุขภาพร่างกายที่ไม่อำนวยนัก ปัจจุบันท่านไม่ค่อยได้เทศน์แล้ว แต่ยังสามารถไปไถ่ถาม ขอคำแนะนำ หรือเรียนรู้เรื่องการเทศน์กับท่านได้ หรือจะไปสนทนาธรรม สอบถามตำนาน ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นก็ได้ ท่านยังคงมีความทรงจำดีและบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน

ที่อยู่ พระครูสุนทรสุตกิจ

วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ พระครูสุนทรสุตกิจ

15.293424, 104.663537

บรรณานุกรม

พระครูสุนทรสุตกิจ. สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2559

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2555). พระครูสุนทรสุตกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน, 8 มีนาคม 2560. http://www.m-culture.in.th/album/128386

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง