พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2506

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่ 28 เครือจักภพ ในการฝึกธนะรัชต์ จังหวัดอุบลราชธานี

king_2506_01