Loading

ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี

อารยธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลในแถบจังหวัดอุบลราชธานี 2 ช่วง คือสมัยก่อนเมืองพระนคร และสมัยเมืองพระนคร โดยมีหลักฐานสำคัญคือ แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที

อ่านต่อ...

การปรับเว็บไซต์ให้รองรับ SEO 2020

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์มาแล้วระยะหนึ่งนั้น ในการดำเนินงานมีการติดตามการเข้

อ่านต่อ...

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน มติที่ประชุมของคณะทำงาน

อ่านต่อ...

จิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง

การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังในหอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวเชิงพุทธปรัชญา ฝีมือการเขียนของช่างสมัย

อ่านต่อ...

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การศึกษาผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ได้แก่ ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ผ

อ่านต่อ...

หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง

การรวบรวมเรื่องราวความงามด้านสุนทรียศาสตร์ของหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ทั้งความงามด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่

อ่านต่อ...

Isan gate : ประตูสู่อีสาน

Isan gate : ประตูสู่อีสาน เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศภาคอีสานในทุกแง่มุม ให้บริการและเผยแพร่แก่สาธารณชนมากว่า 20 ปี นำเสนอเรื่องราวเกี

อ่านต่อ...