Loading

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การศึกษาผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ได้แก่ ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ผ

อ่านต่อ...

หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง

การรวบรวมเรื่องราวความงามด้านสุนทรียศาสตร์ของหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ทั้งความงามด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่

อ่านต่อ...

Isan gate : ประตูสู่อีสาน

Isan gate : ประตูสู่อีสาน เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศภาคอีสานในทุกแง่มุม ให้บริการและเผยแพร่แก่สาธารณชนมากว่า 20 ปี นำเสนอเรื่องราวเกี

อ่านต่อ...

ตู้พระธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือรวบรวมตู้พระธรรมที่อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร จำนวน 30 ตู้ การรวบรวมนี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะเทคนิคการเขียนลายรดน้ำ การปิดทอ

อ่านต่อ...

การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล

งานวิจัยเรื่อง การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล (Weaving and textile design of the Ubon city court) โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ และคณะศิลปปร

อ่านต่อ...