Loading

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของใบปลิว และโปสการ์ดขึ้น มีทั้งฉบับภาษาไทยและภ

อ่านต่อ...

Isan gate : ประตูสู่อีสาน

Isan gate : ประตูสู่อีสาน เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศภาคอีสานในทุกแง่มุม ให้บริการและเผยแพร่แก่สาธารณชนมากว่า 20 ปี นำเสนอเรื่องราวเกี

อ่านต่อ...

ศิลปินมรดกอีสาน

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธูป พันประทีป ขึ้น ซึ่งสารสนเทศนี้ได้จากการสัมภาษณ์ และเรียนรู้จากชาวบ้านเป

อ่านต่อ...

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำ

อ่านต่อ...

แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี

พื้นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานโบราณคดีต่าง ๆ ที่พบในจัง

อ่านต่อ...