Loading

งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) หรือหลวงปู่ชา เมื่อครั้งที่ท่า

อ่านต่อ...

เสียงสะนูว่าวในสายลมหนาว

เมื่อยามที่ลมหนาวโชยมา “ว่าวสะนู” คือ ของเล่นชิ้นโปรดที่เด็กอีสานนิยมเล่นกัน ยามเย็นก็จะออกไปส่งว่าวสะนูให้ลอยขึ้นฟ้า เมื่อว่าวต้องลมจะส่ง

อ่านต่อ...

14 ค่ำ เดือน 11 แห่ปราสาทผึ้ง

ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ชาวอีสานจะมีประเพณีสำคัญที่ทำสืบทอดกันมาตามฮีตสิบสอง นั่นคือ

อ่านต่อ...

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวิจัยโดย รองศาสตรจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา และคณะ บทคัดย่อ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Dev

อ่านต่อ...

ฟ้อนกลองตุ้มบ้านท่าโพธิ์ศรี

กลองตุ้มบ้านท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม การแสดงฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสาวราวเรื่องโดยอาจารย์คำล่า มุสิกา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั

อ่านต่อ...