Loading
อาจาริยบูชา ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) หรือหลวงปู่ชา เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พุทธศาสนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายแก่พุทธศาสนา ท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2535 เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และญาติโยมจึงร่วมกันจัดงานปฏิบัติธรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 12-17 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นอาจาริยบูชาและรำลึกถึงพระคุณของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ซึ่งจะมีศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกมาร่วมงาน
ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ยังรุนแรง จึงมีการเคร่งครัดและจำกัดคนที่เข้าร่วมงาน ทางวัดจึงขอให้ญาติโยมติดตามการแสดงธรรมโดยการถ่ายทอดสด ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ที่ https://www.facebook.com/watnongpahpong หากสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น เราคงได้เห็นภาพผู้คนจากทั่วโลกมาร่วมงานกันอย่างมากมายอีกครั้ง
ติดตามอ่านเรื่องราวต่าง ๆ
อาจาริยบูชา ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
การถ่ายทอดสดธรรมเทศนา งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
  • Live 1 อาจริยบูชา 104 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร 15 มกราคม 2565 https://fb.watch/axXj6K-6oU/
  • Live 2 อาจริยบูชา 104 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร 15 มกราคม 2565 https://fb.watch/ayactF5KAA/
  • Live 3 อาจริยบูชา 104 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร 15 มกราคม 2565 https://fb.watch/ayn9IiMhll/
  • Live 4 อาจริยบูชา 104 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร 15 มกราคม 2565 https://fb.watch/az4kIPX0ao/
  • Live 5 อาจริยบูชา 104 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร 16 มกราคม 2565 https://fb.watch/azbf-JWapX/
  • Live 6 อาจริยบูชา 104 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร 16 มกราคม 2565 https://fb.watch/aAALk9290u/
  • Live 7 อาจริยบูชา 104 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร 16 มกราคม 2565 https://fb.watch/aAAPElKDkw/