Loading

องค์ความรู้จากงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นได้จัดทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอีสานหรือองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื้อหาจะมีความหลากหลาย ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจได้ตามต้องการ …อ่านต่อ

ubu-art-culture2