สารสนเทศอีสาน : Esan [Northeast Thailand] Information

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ


What's new?

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมา…

เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

เริ่มแล้วกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวม เ…

คลังวัตถุลุ่มน้ำโขง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังที่ต่าง ๆ ได้เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของในท้องถ…

1 2 26


My YouTube


IsanGate : ประตูสู่อีสาน

isangate-ภาคอีสาน