หมวดหมู่: วัด

วัดที่มีความสำคัญ มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมท้องถิ่น มีพระที่มีชื่อเสียง สถานที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี