สิมไม้วัดบ้านก้านเหลือง

วัดบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี ภายในวัดมีสิมไม้ ลักษณะฐานอิฐถือปูนและฝาผนังกรุด้วยไม้กระดาน ซึ่งทางวัดได้อนุรักษ์ไว้ในได้ศึกษาเรียนรู้

ประวัติวัดบ้านก้านเหลือง

วัดบ้านก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์นิกายมหานิกาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2358 โดย พระศรีรักษาเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งวัดบ้านก้านเหลือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2471 เดิมมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 60 วา

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2511 วัดบ้านก้านเหลืองได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 13 วา โดยการบริจาคของคุณพ่อปลัดณรงค์ วังค์สังข์ (อดีตปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี) พร้อมกับนางวิรุณ วังค์สังข์ ผู้เป็นซึ่งภรรยา ทั้งสองท่านได้ทำการยกที่ดิน ที่ติดกับวัดบ้านก้านเหลืองทางด้านทิศตะวันออก หลังจากที่ทางราชการได้ออกหนังสือกรรมสิทธิ์ (น.ส.3) ให้แล้ว ท่านทั้งสองจึงยกที่ดินแปลงดังกล่าวโอนเป็นกรรมสิทธิ์ถวายแก่ทางวัดบ้านก้านเหลือง ดังที่ได้ปรากฏตามหนังสือซึ่งออกโดยมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2516  ต่อมา หลวงพ่อคำ ทองมี พร้อมทั้งชาวบ้านก้านเหลืองได้เรี่ยไรเงินเพื่อทำการซื้อที่ดินเพิ่มเติมทางด้านทิศใต้ของพุทธสถานซึ่งเป็นที่ลุ่มเพื่อใช้เป็นทางออกสู่ถนนอุบล-ตระการ มีเนื้อที่เพิ่มมาอีก 1 ไร่ 2 งาน ดังนั้น พื้นที่วัดบ้านก้านเหลืองทั้งหมดจึงรวมเป็น จำนวนพื้นที่ 25 ไร่ 9 ตารางวา ปัจจุบันที่ดินที่ท่านบริจาคนี้ได้เป็นที่ตั้งของพุทธสถาน โดยพระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ได้นำพาลูกศิษย์มาสร้าง มีนายอุดมศักดิ์ ธรรมจริยวัฒน์ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ซึ่งค่าก่อสร้างรวมเป็นมูลค่า 599,985 บาท

ศาลาการเปรียญวัดบ้านก้านเหลืองที่ถูกปรับปรุงใหม่
ศาลาการเปรียญวัดบ้านก้านเหลืองที่ถูกปรับปรุงใหม่

การสร้างอุโบสถสิม วัดบ้านก้านเหลือง

อุโบสถสิมของวัดบ้านก้านเหลือง ถูกสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2471 ซึ่งเป็นที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร มีลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นเตี้ย ๆ ฐานก่ออิฐถือปูนและฝาผนังกรุด้วยไม้กระดาน มีประตูทางเข้าช่องเดียว และมีช่องหน้าต่างที่ด้านข้าง ๆ ละ 1 ช่อง หลังคาสันนิษฐานว่าเดิมนั้นมุงด้วยแป้นไม้ ต่อมาไม้ผุพัง จึงได้มีการซ่อมแซมหลังคาใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นมุงสังกะสีจนถึงปัจจุบัน อุโบสถสิมหลังนี้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งทางวัดได้สร้างหลังคาครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างศาลาการเปรียญ กับอุโบสถหลังใหม่ของวัด

ด้านหน้าของอุโบสถสิมวัดบ้านก้านเหลือง
ด้านหน้าของอุโบสถสิมวัดบ้านก้านเหลือง
ด้านข้างของอุโบสถสิมวัดบ้านก้านเหลือง
ด้านข้างของอุโบสถสิมวัดบ้านก้านเหลือง
ด้านหลังของอุโบสถสิมวัดบ้านก้านเหลือง
ด้านหลังของอุโบสถสิมวัดบ้านก้านเหลือง

อุโบสถหลังใหม่ของวัดบ้านก้านเหลือง ได้เริ่มก่อสร้าง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีพระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) เจ้าอาวาสวัดสระประสานสุขในขณะนั้นเป็นองค์ประธาน และนำพาลูกศิษย์ทั้งหลายร่วมกันสร้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการวัด ผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงชาวบ้านก้านเหลืองร่วมกันสร้างและบริจาคเงินในการก่อสร้างอุโบสถ สำหรับคณะกรรมการวัดบ้านก้านเหลือง คือ คุณพ่อปลัดณรงค์ วังค์สังข์ เป็นประธาน และผู้ใหญ่บ้านสี ชนะสิงห์ (ผู้ใหญ่บ้านก้านเหลือง), คุณอุดมศักดิ์ ธรรมจริยวัฒน์, คุณประทวน(อาจ) สมวัน พร้อมด้วยบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยพระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) เป็นผู้กำหนดบริเวณที่จะสร้างและกำหนดขนาดของอุโบสถให้ด้วย คือ เป็นอุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร แล้วคณะกรรมการได้ทำการเริ่มลงมือก่อสร้าง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ซึ่งพระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) เป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ซึ่งค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน 5,999,991 บาท

อุโบสถวัดบ้านก้านเหลือง
อุโบสถวัดบ้านก้านเหลือง

สำหรับพระประธานปางพระพุทธชินราช พร้อมด้วยสาวกที่ตั้งในอุโบสถ ได้ถวายโดย ดร.เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ และพันเอกไชยณรงค์ บุรุษพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เป็นมูลค่าร่วม 675,000 บาท และคุณอุดมศักดิ์ ธรรมจริยาวัฒน์ พร้อมครอบครัว ญาติ-และเพื่อน ได้นำพระพุทธรูปปางอื่น ๆ มาถวายเพิ่มอีกจำนวน 6 องค์ รวมเป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท

เจ้าอาวาส วัดบ้านก้านเหลือง

เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดบ้านก้านเหลืองนับตั้งแต่อดีตเท่าที่สืบถามจากคนเก่าแก่พอจะรู้ และสืบได้มีตามลำดับต่อไปนี้

  1. พระศรีรักษา   ผู้ก่อตั้งวัด
  2. หลวงพ่อเคน
  3. หลวงพ่องาม
  4. หลวงพ่อพิมพ์
  5. หลวงพ่อมณี รัตนวัณโร
  6. พระอธิการสุรินทร์ อนุตตโร

ที่ตั้ง วัดบ้านก้านเหลือง

บ้านก้านเหลือง หมู่ 3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดบ้านก้านเหลือง

15.278776, 104.854047

บรรณานุกรม

วัดบ้านก้านเหลือง. (2542). ที่ระลึกงานพิธียกช่อฟ้า และฝังลูกนิมิตสมโภชพระประธานอุโบสถ วัดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ณ วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2542. อุบลราชธานี: ภาสิทธิ์ออฟเซ็ท

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง