พิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็ยและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศาสนา สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาเป็นจำนวนมาก อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป รูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตู้พระไตรปิฎกและตู้ต่าง ๆ ธรรมาสน์ ตาลปัตร ใบเสมา ศิลาจารึก ทับหลัง เทวรูป เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องลายคราม เครื่องแก้วเจียรนัย เครื่องประดับสมณศักดิ์ และสิ่งของเครื่องใช้ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) สิ่งต่าง ๆ

โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารมวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ มีพระเถรานุเถระสำคัญเป็นผู้สร้างและครองวัดมายาวนาน จึงมีผู้ถวายสิ่งของอันมีค่าไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) เป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. 2520 จึงได้มีการสร้างหอพิพิธภัณฑ์ขึ้นหนึ่งหลัง เป็นอาคารสองชั้นด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศาสนา สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ  วัฒนธรรม และการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งแบ่งกลุ่มได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป รูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตู้พระไตรปิฎกและตู้ต่าง ๆ ธรรมาสน์ ตาลปัตร ใบเสมา ศิลาจารึก ทับหลัง เทวรูป เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องลายคราม เครื่องแก้วเจียรนัย เครื่องประดับสมณศักดิ์ และสิ่งของเครื่องใช้ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จัดแสดงและจัดเก็บไว้ที่ต่าง ๆ คือ หอพิพิธภัณฑ์ หอศิลปวัฒนธรรม พระอุโบสถ และกุฏิศรีธัญรัตน์ ภายในวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
เครื่องทองเหลือง ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
เครื่องทองเหลือง ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
สิ่งของเครื่องใช้ ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
สิ่งของเครื่องใช้ ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ธรรมาสน์ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ธรรมาสน์ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
หลักศิลาจารึกในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
หลักศิลาจารึกในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
หลักศิลาจารึกในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
หลักศิลาจารึกในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ตู้คัมภีร์ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ตู้คัมภีร์ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
โฮงฮด ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
โฮงฮด ในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
เครื่องปั้นดินเผารูปมังกรในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
เครื่องปั้นดินเผารูปมังกรในพิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ถนนสุปัฏ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

15.225435, 104.852873

บรรณานุกรม

วราวุธ ผลาอนันต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. (2557). พิพิธภัณฑ์ล้ำค่าในวัดสุปัฏนารามวรวิหาร. อุบลราชธานี: ชมรมอุบลรักดนตรีไทย จังหวัดอุบลราชธานี.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง