คณะวิทยาศาสตร์

การใช้ชุด Air Track ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน 1 มิติ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Pages

Subscribe to RSS - คณะวิทยาศาสตร์