การเปรียบเทียบตัวสร้างแบบทดสอบ

Titleการเปรียบเทียบตัวสร้างแบบทดสอบ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsยัสวินเดอร์ มัดตา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ย229
KeywordsHotPotatoes ReadyGo eXe, การประเมินผลทางการศึกษา, การเปรียบเทียบ, ตัวสร้างแบบทดสอบ, แบบทดสอบ
Abstract

นำเสนอเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวสร้างแบบทดสอบการเปรียบเทียบในครั้งนี้ได้เปรียบเทียบ Assessment 3 ประเภทด้วยกันซึ่ง Assessment ที่นำมาเปรียบเทียบประกอบด้วย HotPotatoes (Version 6), ReadyGo Web Course Builder และ eXe-0.11 โดยการสรรหาข้อดีและจุดเด่นของ Assesment แต่ละประเภทเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนในด้านสาขาวิชาต่าง ๆ ทราบว่า Assessment ใดเหมาะกับวิชาใดและสามารถนำ Assessment มาใช้ประกอบการเรียนการสอนและสร้างแบบทดสอบได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Title Alternate Comparison between test builder
Fulltext: