คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Jeeranai Jung-in. (2012). Learning irregular verb forms and meanings through songs. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Jeeranai_Jun.pdf (5.77 MB)
มรกต พุฒผา. (2551). LV1 : ระบบสารสนเทศจัดการและบริหารการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Morakot_Putpha.pdf (70.8 MB)
Tranuk Somnate. (2014). Lytic bacteriophage for efficient biocontrol of Salmonella Typhimurium in foods. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani .
PDF icon Tranuk_Somnate.pdf (8.06 MB)
M
Suthasinee Piakam. (2015). Meaning negotiation strategies in Thai English as a foreign language learner's chat. Faculty of Arts, Ubon Ratchathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon SuthasineePiakam.pdf (871.66 KB)
Liam Randall Haes-O'Sullivan. (2008). Metacognitive trends in writing of UBU English Majors. Faculty of Liberal Arts, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Hayes_O_Sulivan.pdf (25.9 MB)
PDF icon Wimonsiri_Amo.pdf (3.72 MB)
Warunee Tanan. (2013). Microwave-assisted hydrogels for removing heavy metals: synthesis and characterization. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Warunee_Tanan.pdf (139.25 MB)
PDF icon Nattasa_Kitchawengkul.pdf (36.73 MB)
PDF icon NongyaoNontawong.pdf (13.93 MB)
PDF icon PharitKamsri.pdf (19.51 MB)
PDF icon Naruedon Phusi.pdf (5.17 MB)
PDF icon Dumrongsak Rodphothong.pdf (6.15 MB)
PDF icon Dumrongsak_Rod.pdf (8.03 MB)
N
Thikhamporn Uppalabat. (2018). Novel benzochromene and thioarene for organic electronic devices. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Thikhamporn Uppalabat.pdf (13.74 MB)
Natsiri Wongsang. (2016). A novel charged iridium complex for organic light emitting diode (OLED) application. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon NatsiriWongsang.pdf (44.03 MB)
Benjawan Somchob. (2017). A novel emitter for organic light emitting diodes. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon BenjawanSomchob.pdf (28.39 MB)
Kattaliya Mothajit. (2016). A novel of new charge iridium complexes for organic light-emitting diode and sensor application. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon KattaliyaMothajit.pdf (8.77 MB)
Chonchanok Talodthaisong. (2015). Novel ruthenium complexes for dye sensitized solar cell. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon ChonchanokTalodthaisong.pdf (1.63 MB)
PDF icon Suthus_Phaukgeen.pdf (163.22 MB)
O
Narid Prachumrak. (2009). Organic light-emitting diodes based on novel organic materials. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Narid_Prachumrak.pdf (26.46 MB)

Pages