คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Duangratchaneekorn Muenmart  [Clear All Filters]
2014
Duangratchaneekorn Muenmart. (2014). Synthesis and characterization of novel organic materials. Faculty of Science, Ubon Rachathani University, Ubon Ratchathani.
PDF icon DuangratchaneekornMuenmart.pdf (2.92 MB)