คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อนุสรณ์ อุ่นท้าว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อนุสรณ์ อุ่นท้าว.  2558.  การรู้จำท่ามือภาษามือไทยโดยใช้การจำลองแบบอาณาจักรมดร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Anusorn_Untao.pdf (74.98 MB)