คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จินต์ศุจี พุทธนิมนต์  [Clear All Filters]
2555
จินต์ศุจี พุทธนิมนต์.  2555.  การผลิตน้ำมันงาในรูปแบบผงเอนแคปซูเลท . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Jinsujee_Putthanimon.pdf (3.3 MB)